Johan Rambeau

Johan Rambeau föddes 1735-11-10 i Göteborg och dog 1735 i samma stad. Var ägare av hammarbruket Borgvik som han övertagit från kusiner med namnet Borgström samt hemmanen Starrkärr och Torseröd. Han var son till Matthias Asmundsson (-1706).

Äldsta dotter till Matthias Asmundsson var Elisabeth Matthiasdotter Rambeau (-1737) som först var gift med Johan Funke (-1701), sen med Gabriel Wadst (-1703) och därefter med Lars Hansson Liedgren. Med Lars Hansson Liedgren hade Elisabeth Matthiasdotter dottern Rangela Liedgren som var gift med Berendt (Bernt) Örtegren. Andra dottern var Brigitta (Britta) som var gift med Hans Wennerstierna (1654-1719) i dennes första gifte. Tredje dottern var Maria Matthiasdotter (-1746) som var gift med Jacob Jürgensson (vars far hade efternannet Schwartzkopf).

1699 gjorde Jacob Jürgensson en hejdundrande konkurs, den största dittills i Göteborgs historia. hans svärföräldrar gjorde honom därför arvlös och istället kom hans fru Maria Jürgensson att ärva sina föräldrar Matthias Assmundsson och Brita Hansdotter. Brita Hansdotter hade för sin del övertagit mannens affärer när denne dog 1706. När Brita Hansdotter dog 1737 övertog Maria Jürgensson handelsfirman. Vid hennes död övertogs firman av svärsonen Daniel Wetterling (1702-60) gift med Maria Justina Jürgensson (1713-1773).

Han blev bisittare i kämnärsrätten 1707 och erhöll inte burskap förrän 2.11.1711. Blev e.o. rådman 31.5.1716 efter Johan Beckman och politieäldste samma år. 1718 blev han politie- och byggnadspresident efter Jakob Maule (Maull).  Johan Andris Olbers efterträdde Johan Rambeau som politikeräldste. Av borgerskapet valdes han 21 maj 1728 till handelsborgmästare, vilket ämbete han avsade sig. Han gifte sig med Anna von Eich 1705.  Frun dog 1732.

Rambeau är eventuellt en förfranskning av namnet Rambo. Om det finns någon koppling mellan Johan Rambeau och Peter Gunnarsson Ramberg, en tidig utvandrare från Göteborg (från Hisingen nära Ramberget) och som tog namnet Rambo när han flyttat till Nya Sverige (numera Delaware, USA) är oklart. Peter Gunnarsson Rambo är en av de tidigaste kända utvandrarna till USA.

Advertisements

Kommentera