Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Nils Nilsson

Nils Nilsson föddes i Onsala som son till Nils Andersson och Anna Thalena Börjesdotter, faster till Lars Gathenhielm. Nils Nilsson var alltså den sistnämndes kusin. 1732 gifte sig Nils Nilsson med Karin Olofsdotter, men han avled redan året efter, den 14 januari 1733 i Hamburg. En annan kusin var Börje Hansson Wessing, son till Hans Börjesson Wessing.

Han var till en början verksam som skeppare i handelsflottan men tog tjänst i amiralitetet, där han så småningom blev kapten den 22/15 1718. Extra ordinarie kapten hade han då varit sen 1712. Mest känd blev han dock som kaparkapten.

1710 var han befäl på kaparbrigantinen Siöblad, 1710-11 och 1713 var han befälhavare på kaparfregatten Le Triumphant.

1716 var han befälhavare på kaparhuckerten Concordia samt på den från amiralitetet av Lars Gathenhielm inlånade fregatten Älvsborg som då förliste utanför Strömstad. Därefter hemförde han fregatten Le Comte de Mörner som inköpts i Frankrike som ersättning för Älvsborg. 1717 var först kapten på den inlånade fregatten Fredrik vid Tordenskiolds anfall på Göteborg för att därefter bli befäl på Le Comte de Mörner igen.

Advertisements

6 Responses to Nils Nilsson

  1. […] Skeppet inköptes samma år av Lars Gathenhielm och hemfördes av den välkände kaparkaptenen Nils Nilsson.  Därefter blev John Norcross befäl ombord  och under hans befäl deltog fregatten i striderna […]

  2. […] utlånad till Lars Gathenhielm för att användas till kaperiverksamhet. Befälhavare ombord var Nils Nilsson. Normal besättning av cirka 160 […]

  3. […] till Anders Börjesson Gathe. Börje Hansson Wessing var därmed kusin till Lars Gathenhielm och Nils Nilsson. Kaparkapten under det Nordiska kriget,  senare kofferdikapten och 1723 borgare i […]

  4. […] en krets av släktingar från Onsala med personer som Ingela Gathenhielm (Hammar), Christian Gathe, Nils Nilsson, Olof och Nils Knape och Börje Hansson Wessing.  Vid sidan av släktkretsen från Onsala var det […]

  5. CH Nordin skriver:

    Finns det någon biografi över kaparen Samuel S:t Léger ?

  6. Anders Svensson skriver:

    Nej, men det kommer nog nån kortare här vad det lider.

Kommentera