Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Göta Lejon (fregatt)

Fregatt byggd 1710 som kaparfartyg. Ägare var Hans Wennerstierna, Abraham Bruhn, Johan Andreas Olbers, Jacob Bornander, Samuel Bornander och Jacob Feigel.

Befälhavare år 1710 vad David Ankarloo, 1710-12 Casper Jürgensson Molsund, 1712 var också Erik Blom och Erik Sparman befälhavare på Göta Lejon och år 1713 var det Johan Gerchen, Christian Gathe och Erik Sparman.

Göta Lejon var bestyckad med 20 kanoner och 6 nicke-hakar samt hade en besättning på 66 personer.

I mars 1713 erövrades Göta Lejon av den dansk-norska örlogsfregatten Søridderen förd av kapten Christian Vosbein. Därefter införlivades den i den norska flottan med namnet Søe-Ormen.

Advertisements

2 Responses to Göta Lejon (fregatt)

  1. […] redan året innan arbetade han som kaparkapten på fregatten Sjöhunden såväl som på fregatten Göta Lejon vilket han också gjorde år 1713. 1717 var han kapten på kaparen […]

  2. […] Ulven, 1711- Greve Gyllenborg, 1718- Gripen, 1717- Göta Lejon, 1710-1713 Göteborg, […]

Kommentera