Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Erik Sparrman

Erik Sparman eller mer korrekt Erich Gabriel Sparrman föddes 1681 och dog 1741. Han var son till Magnus Gabriel Sparrman och Anna Elisabeth Rosenholtz (-1681). Magnus Gabriel Sparrman var bror till Erik Sparrman (1655-98) som adlades Sparrsköld.

Han tog tjänst i flottan och blev lärstyrman år 1700, medelstyrman 1705, överlöjtnant den 2/5 1710 och skeppskapten 19/7 1716. I jan 1719 blev han chef för varvet i Strömstad och den 17/2 1720 fick han avsked.

År 1713 hade han tjänst på amiralitetets fregatt Marstrand men redan året innan arbetade han som kaparkapten på fregatten Sjöhunden såväl som på fregatten Göta Lejon under år 1713. 1717 var han kapten på kaparen Västgöten.

Advertisements

2 Responses to Erik Sparrman

  1. […] år 1710 vad David Ankarloo, 1710-12 Casper Jürgensson Molsund, 1712 var också Erik Blom och Erik Sparman befälhavare på Göta Lejon och år 1713 var det Johan Gerchen, Christian Gathe och Erik […]

  2. […] Sjöhunden vara en kaparfregatt som fick kaparbrev i augusti eller september 1710. Hade 50 mans besättning. Ägare var Abraham Bruhn med flera. 1710 fördes befälet av S. Borelius och Hans Hammar, 1711 av Hans Hammar och Erik Blom samt 1712 av Hans Hammar och Erik Sparman. […]

Kommentera