Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

7 Responses to Släkten Heyman

  1. […] Släkten Heyman […]

  2. […] död 29 mars 1881 i Göteborg, var en svensk grosshandlare och politiker. Han var son till Salomon Jacob Heyman (1793-1847) och Fredrique […]

  3. […] 15 juli 1845 i Göteborg, död 25 maj 1918, var en svensk köpman och direktör. Han var son till Edvard Jacob Heyman (1811–1882) och äldre bror till Charles Heyman (1851-1897). 20 december 1872 gifte sig Alfred […]

  4. […] ”Sally” Heyman (1831—85) var son till Heyman Jacob Heyman (1801—69) samt bror till bl.a. Elias Heyman, Aron Heyman och Gabriel […]

  5. […] Släkten Heyman | Det gamla Göteborg om Hugo Heyman […]

  6. […] dr Karl Hugo Osvald, Ingrid Almstrand, född 14 juni 1901, gift 1921 med sekr. i Socialstyrelsen, Hugo Ivar Heyman, och Gunnar Almstrand […]

Kommentera