Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Salomon Heyman

Salomon ”Sally” Heyman (1831—85) var son till Heyman Jacob Heyman (1801—69) samt bror till bl.a. Elias Heyman, Aron Heyman och Gabriel Heyman.

Han var 1857—82 delägare i kortvarufirman F. W. Hasselblad & Co och en tid huvuddelägare i Reijmyre glasbruk i Skedevi i Östergötland. Hans söner Mauritz Gustaf Heyman (1857—1901) och Fredrik Heyman (1864—1915) var delägare i F. W. Hasselblad & Co 1883—1901 resp 1901—15, och sonen Ivar Jacob Heyman (1859—1913) var 1881— 88 den ene av ägarna av Rejjmyre glasbruk.

Advertisements

One Response to Salomon Heyman

  1. […] Nilsdotter (1829-1906). Gift 1899 med Klara Heyman, född 1 juni 1874, dotter till grosshandlare Sally  Heyman (1831-85), och Clara Moritz, (1834-99). De hade barnen Agnes Almstrand, född den 7 juni 1900, […]

Kommentera