Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

4 Responses to Jakob Ludvig von Saltza

  1. […] Herman von Saltza var son till Jakob Ludvig von Saltza och Anna Charlotta Kruuse af Verchou. Född 1726-08-06. Gift 1751-06-18 med sin kusin, friherrinnan […]

  2. […] Fredrik von Saltza, son till Jakob Ludvig von Saltza och Anna Charlotta Kruuse af Verchou. Född 1717-06-24 på Hökälla i Säve socken Göteborgs och […]

  3. […] Kruuse af  Verchou och dennes fru Anna Sinclair. 1741 togs Hökälla över av deras svärson Jacob Ludvig von Saltza. Gården förblev i familjen von Saltzas ägo intill 1884 då den såldes till Gustaf Mauritz […]

  4. […] märks Gustaf Adolf Macklier. Han var på den tiden Göteborgs kommendant.Senare ägdes gården av Ludvig von Saltza (1685-1783), chef över Göteborgs garnison.  Ytterligare en känd person ägde Stora Holm på […]

Kommentera