Carl Fredrik Waern d.y.

Carl Fredrik Waern d.y.Carl Fredrik Waern (oftast kallad den yngre), född 15 januari 1819 i Göteborg, död 31 oktober 1899 på Baldersnäs i Steneby, var en svenskindustriman, politiker, ämbetsman samt Sveriges finansminister 1870-1874. Som politiker var han moderat liberal.

Han var son till grosshandlare Carl Fredrik Waern d.ä. (1787-1858) och Gustava Elisabeth (Betty), född Melin. Han gifte sig 13 juli 1848 i Stockholm med grevinnan Maria Augusta Coraldina Lagerberg (1821-1901), dotter till greve Otto Henrik Adam Lagerberg och grevinnan Maria Johanna Frölich. Barn: grosshandlare Carl Fredrik Waern (1849-1910), gift med Alida Bonnier (1857-1920); grosshandlare Peder Colbiörnsen Waern (1851-1929), gift 12 september 1877 med Sigrid Möller (1855-1933) och delägare i firma C. Fr. Waern & Co 1876; Henry Unwin Waern (1852-1932), gift 1890 med Hilma Leffler (1863-1941); Maria Elisabeth Waern, född 1853 och Ebba Christina Waern, född 1859.

Waern studerade vid Hillska skolan på Barnängen 1831-35, vid Sachsiska bergsakademien i Freiberg 1836-38 och vid Falu bergsskola 1839. Han anställdes i sin fars firma C. Fr.Waern i Göteborg från 1840. Bolaget bildades 1813, med kontor vid Västra Hamngatan 13, där för övrigt även Carl Fredrik Waern med familj bodde och var en av stadens största exportörer av järn och pappersmassa under senare halvan av 1800-talet. Man var därmed ett av de större handelshusen. Carl Fredrik Waern fick burskap som grosshandlare i Göteborg 1844.

Tillsammans med sin bror Morten Edward Waern, blev han delägare i samt chef för faderns firma från 1852 som då ändrade namn till C. Fr.Waern & Co samt disponent för de därtill anslutna bruk och fabriker vid faderns bortgång 1858 (exempelvis Billingsfors dåvarande stora järnbruk, Bäckefors järnbruk, Skåpafors sågverk och Baldersnäs). Redan 1855 hade brodern utgått ur firman. I Göteborg deltog han flitigt i det kommunala livet, och var ledamot av borgerskapets äldste 1858-1862, ledamot av handelsfullmäktige 1847-1863, av styrelsen för Göteborgs museum 1861-1869, hela tiden som vice ordförande, med flera uppdrag. Carl Fredrik Waern var också verkställande direktör för Dalslands Kanal AB 1864-68.

Waern var Göteborgs stadsfullmäktiges första ordförande 1863 – 8 september 1870, där hans namn samlat det största antalet röster — 62 631 fördelade på 381 väljare. Hans namn fanns med på fler än 90% av de avgivna valsedlarna, och han fick vid ordförandevalet 47 av de 48 möjliga rösterna. Den återstående gavs av honom själv till huvudkonkurrenten Johan Jacob Ekman, som utsågs till vice ordförande. Carl Fredrik Waern åtnjöt ett mycket stort förtroende och utsågs utan diskussion till fullmäktiges förste ordförande, en post som han behöll fram till att han lämnade Göteborg för rikspolitiken. Hans son Peder Colbiörnsen Waern var ledamot av stadsfullmäktige 18 mars 1898 – 1912.

Vidare var han riksdagsman och ledamot av Borgarståndet 1847-1848, 1850-51, 1853-1854, 1859-1860 och 1865-1866 för Göteborgs stad. Från 1867 fram till sin död tillhörde han första kammaren, efter valet 27 september 1866 där denne utsågs med 34 röster av 47. Vid sin död 1899 hade Carl FredrikWaern representerat staden under 33 riksdagar.Waern arbetade med stor kraft för representationsreformen; i Riksdagen verkade han för det svenska järnvägsnätets utbyggande och var i tullfrågor en ivrig frihandlare. Han tillhörde Statsutskottet vid samtliga riksdagar utom 1865-1866, då han valdes in i Konstitutionsutskottet samt var ledamot av Bevillningsutskottet 1882 – januaririksdagen 1887. Mellan 1870-74 var Waern finansminister i Axel Adlercreutz konselj. Under denna tid utfärdades mellanrikslagen, en skandinavisk myntunion infördes, en ny banklag antogs. När förbud mot skogsavverkning i övre Norrland blev beslutat avgick Waern som finansminister, eftersom det stred mot hans politiska ideologi. Under sin fortsatta verksamhet i riksdagen var Waern emellertid fortfarande verksam mot statliga restriktioner i det ekonomiska livet. 1875-1891 var han tillförordnad president i Kommerskollegium.

Han var dessutom Sveriges kommissarie vid världsutställningen i London 1862 samt Sveriges ombud vid internationella myntkonferensen i Paris 1878.

Efter att han blev alltmer engagerad i politiken kom firmans verksamhet att istället skötas av Adolf Melin och sönerna Carl Fredrik Waern och Peder Waern:

När gubben dör får arvingarna en ansenlig förmögenhet, som man kan använda till att bl.a. köpa Billingsfors Bruk på konkursauktion 1859. Baldersnäs Bolag bildas och detta omfattar större delen av dåtidens dalsländska industri, dvs. Billingsfors, Bäckefors och Katrinefors järnbruk samt Skåpafors och Långeds sågverk. All export av bolagets produkter går genom C Fr Waern & Co.

Fredrik blir firmans chef efter faderns död. Han får dock allt fler politiska uppdrag och spenderar allt mer tid i Stockholm. Firman sköts av Adolf Melin och sönerna Carl Fredrik född 1849 och Peder Waern född 1851, som blir firmans kassör 21 år gammal.

Som Finansminister har Fredrik inte all den tid som krävdes för att hålla den dagliga kontakten med kontoret, som fadern var så noga med. Trots att han slutade som finansminister bodde han kvar i Stockholm och blev President i Kommerskollegium. Endast under hans sista 15 år flyttande han tillbaka till Baldersnäs.

Järnproduktionen minskade successivt vid de Waernska bruken och upphörde 1880 då även firman mer eller mindre slutade exportera dessa produkter. Dock hade Baldersnäs bolag startat tillverkning av mekanisk pappersmassa i Långed. Detta medförde en helt ny produkt även för Waern & Co. Papperstillverkning startades även i Långed 1884, där man anlade en sulfitmassefabrik för att förse pappersbruket med blekt massa. Bruket sålde även sitt papper via firman i Göteborg. Waern & Co blev en betydande exportör av både massa och papper, men man kunde notera att pappersexporten blev allt viktigare.

Texten i huvudsak från Wikipedia

5 svar på ”Carl Fredrik Waern d.y.”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.