Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Peder Waern

Peder Colbiörnsen WaernPeder Colbiörnsen Waern föddes 15/3 1851 i Stockholm som son till Carl Fredrik Waern d.y. och Augusta Lagerberg. Han dog 5 april 1929 i Göteborg. Gift från 12/9 1877 med Sigrid Petronella Möller som föddes 27/12 1854.

Student i Göteborg 1870, studier i Amsterdam 1870-72. Därefter kassör i firma C. Fr. Waern & Co 1872, anställda i firma Tidén & Nordenfelt i London 1873-74 och återigen i C.Fr. Waern & Co i Göteborg 1873-74. Delägare i C.Fr. Waern & Co från 1876 och VD i KB C.Fr. Waern & Co 1897-1919.

Var styrelseordförande i Billingsfors AB, Långeds AB, Håfreströms AB, Upperuds Trämassefabrik AB, Ulriksfors Sulfit AB, Dalslands Kanal AB och Kanal AB Stora Le-Östen samt styrelseledamot i  Göteborgs Sparbank, AB Göteborgs Bankoch Riksbankens avdelningskontor i Göteborg.

Han var ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg 1898-1912 och hade en lång rad i kommunen, dårbland flera styrelseuppdrag i stiftelser som exempelvis Osbeckska fonden.

Andra källor:
Magnus Fahl, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Advertisements

2 Responses to Peder Waern

  1. […] Waern (1883-10-02 – 1981-09-09) föddes i Göteborg och var son till grosshandlare Peder Colbjörnsen Waern och hans hustru Sigrid Möller. Arne Waern gifte 1916 med Aina Hilda Margareta (Meta) von Rosen […]

  2. […] aktiviteter i Stockholm tog överhanden. Istället kom sönerna Carl Fredrik Waern (III) och Peder Waern, båda två delägare från 1859,  att ta över ledningen i företaget tillsammans med Adolf […]

Kommentera