Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Johan Albrecht Leffler

Johan Albrecht (Janny) Leffler föddes i Göteborg 1801 som son Anders Leffler d.y. och Maria Lovisa Brink. Han var gift med Maria Theresia Hegardt. De var föräldrar till nationalekonomen Johan Anders Leffler (1845-1912) och Ernst Christian Leffler. J.A. Leffler dog 1870 i Göteborg

Han övertog från 1826 faderns skeppsklarerar- och mäklarfirma efter att faderns verksamhet fått ekonomiska problem. De drev den tillsammans tills 1845 då istället brodern August Leffler (1816-87) inträdde som partner i firman som då fick namnet J. A. och Aug. Leffler. 1857 utträde brodern ur firman och övertog skeppsklarer- och skeppsmäklarverksamheten. J.A. Leffler fortsatte med bankiraffärerna som också fanns i firman.

J.A. Leffler hade stor framgång som privatbankir i Gbg och efterlämnade vid sin död en behållning på nära 600 000 kr.  I närmare 50 år drev han sin framgångsrika bankirrörelse med kontor på det som idag är Västra Hamngatan.

Advertisements

7 Responses to Johan Albrecht Leffler

  1. […] Johan Albrecht (Janny) Leffler (1801-70) var en framgångsrik bankir. Dottern Ada Lovisa Leffler (1805-62) var gift med Adolf […]

  2. […] 18 juni 1845 i Göteborg, död 24 maj 1912 i Stockholm, var en svensk nationalekonom. Son till Johan Albrecht Leffler och Maria Theresia […]

  3. […] var son till grosshandlaren Ernst Christian Leffler, i sin tur son till Johan Albrecht Leffler och Maria Theresia Hegardt, och Emelie Cecilia Dymling. År 1921 gifte han sig med Gertrud […]

  4. […] övertog hans bror Johan Albrecht Leffler ledningen av den Lefflerska skeppsklarer- och skeppsmäklarfirman från fadern Anders Leffler. Fram […]

  5. […] Johan Albrecht Leffler | Det gamla Göteborg om Johan Anders Leffler […]

  6. […] som son till Anders Leffler d.ä. (1773-1855) och Maria Lovisa Brink (1781-1857). Bror till Johan Albrecht Leffler och August […]

  7. […] startades av Johan Håkan Leffler men den framgångsrikaste stadsmäklaren (en slags bankir) var J.A. Leffler som drev firman ihop med brodern Aug. Leffler. 1857 delade de firman, brodern […]

Kommentera