Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Bellevue (Gamlestaden)

Del 30 av 33 i serien Landerier

Ursprungligen en del av Gamlestadens landeri (Kviberg).  Bellevue ägdes bland annat av Sally Heyman och Johan Jacob Ekman som köpte in flera av de delar (lotter) som det ursprungliga landeriet varit delat i.  Såldes ihop med Kviberg till staten av J.J. Ekman och Göteborgs stad år 1891.

landerier_ost6

Andra källor: CRA Fredberg, Det gamla Göteborg, 1923

Serienavigation<< KvibergMarieholm >>
Advertisements

4 Responses to Bellevue (Gamlestaden)

  1. […] Bellevue (Gamlestaden) […]

  2. […] Marieholm, Waterloo samt Kristinedal och Ånäs söder om ån. Öster om, i Kviberg, låg Bellevue, Kvibergsnäs och […]

Kommentera