Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Milow – Dicksonska lantgården

Del 17 av 33 i serien Landerier

Låg invid landerierna Hedås och Rosengård vid Södra Vägen i korsningen med Burgårdsvägen som gick ungefäe där Engelbrektsgatan går idag. Huvudbyggnaden vette mot Heden medan det mot Södra vägen var  en kringbyggd gård med några mindre hus ut mot vägen.

milow-dickson

Under först halvan av 1800-talet beboddes huset bland annat av Johan Niclas Milow som ägde firman Milow & Co och dessutom var delägare i ett sockerbruk. Detta sockerbruk vid Vallgatan drevs av Charles Blaurock Jr (Blaurock & Co) tillsammans med John N. Milow (Milow & Co) och Fr. Willerding (Willerding & Co) mellan 1817 och 1820. Från 1821 drevs det av Milow och Willerding för att från 1827 enbart ägas av Willerding. En släkting till J.N. Milow var författaren Cecilia Milow (1856-1946).  Under Milows tid på gården besöktes den av kungarna Carl XIV Johan och Oscar I.

På 1850-talet kom gården i Edvard Dicksons (1812-1883) ägo, Han drev  bland annat söndagsskola för fattiga barn från Galgkrogarna och Vassnöden på sin gård.

På 1890-talet utplånades gården och ersattes med ett nytt stort stenhus.

Andra källor:
CRA Fredberg, Det gamla Göteborg

Serienavigation<< RosengårdLilla Hedås >>
Advertisements

4 Responses to Milow – Dicksonska lantgården

  1. […] invid den Milow-Dicksonska lantgården vid Heden och Södra vägen under 1800-talet. Det låg vid nuvarande Engelbrektsgatan 87 C. […]

  2. […] som om det i slutet av 1800-talet uppfördes ytterligare en gård, ett landeri, på Hedås mark, Lilla Hedås. Detta ställe nämns dock inte av […]

  3. […] Rosengård låg granne med Hedås såväl som med Milow-Dicksonska lantgården. […]

  4. […] Milow – Dicksonska lantgården […]

Kommentera