Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Hedås (Stora Hedås)

Del 15 av 32 i serien Landerier

Landeri i Göteborg som låg där Hedåsgatan nr 13 ligger idag. Omtalades först i början av 1800-talet i samband med tobaksodling. Ägare vid den tidpunkten var vinhandlaren A.H. Evers som ju också var ägare på Lorensberg åren 1823-1827. Han anlade en vacker trädgård med fruktträd och blommor på Stora Hedås.

Efter A.H. Evers övertogs landeriet av Ferd. Körner som var verksam i Evers vinhandelsfirma och ägde den Bohmanska tobaksfirman. Enligt CRA Fredbergs Det gamla Göteborg  sträckte sig Hedås mark ända till den mark som tillhörde landeriet Rosengård. Det verkar dock som om det i slutet av 1800-talet uppfördes ytterligare en gård, ett landeri, på Hedås mark, Lilla Hedås. Detta ställe nämns dock inte av Fredberg.

Hedås inlöstes av Göteborgs stad på 1860-talet. Kring 1916 revs byggnaderna.

Andra källor:
CRA Fredberg, Det gamla Göteborg

Serienavigation<< OlivedalRosengård >>
Advertisements

3 Responses to Hedås (Stora Hedås)

  1. […] låg granne med Hedås såväl som med Milow-Dicksonska […]

  2. […] invid landerierna Hedås och Rosengård vid Södra Vägen i korsningen med Burgårdsvägen som gick ungefäe där […]

  3. […] mängd landerier, av dessa finns bara Stora Katrinelund och Liseberg kvar idag. Några andra var Hedås (Stora Hedås), Rosengård, Lilla Hedås, Burgården (Norra Burgården) och Södra […]

Kommentera