Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Rosengård

Del 16 av 33 i serien Landerier

Rosengård var ett landeri i Göteborg som troligen tillkom i början av 1800-talet. Huvudbyggnaden låg vid Södra Vägen tvärs över från Lorensbergstomten. Ägare under en följd av år var packhusinspektorn och tullförvaltaren J.E. Lange.

rosengard_gbg

Rosengård. Foto (1902) från CRA Fredberg, Det gamla Göteborg

Lange troligen var ägare av Rosengård år 1866 och stod som boende där. Hans dotter Amèlie Lange gifte sig med Eduard Kullman (1816-1901). De bodde i hennes fars hus samt övertog huset när fadern dog. Deras dotter, konstnären Hellewi Kullman föddes 1861 och dog 1903, även då bosatt på Rosengård.

Rosengård låg granne med Hedås såväl som med Milow-Dicksonska lantgården.

Femvåningshuset bakom mangårdsbyggnaden är hörnhuset Södra Vägen och Engelbrektsgatan.

Huvudbyggnaden revs i början av 1900-talet och ersattes med en låg byggnad. Denna byggnad revs i mitten av 1900-talet.

Andra källor:
CRA Fredberg, Det gamla Göteborg

Serienavigation<< Hedås (Stora Hedås)Milow – Dicksonska lantgården >>
Advertisements

5 Responses to Rosengård

  1. […] Hedås landeri låg granne med Rosengård invid Engelbrektsgatan öster om Milow-Dicksonska lantgårdens område.. Bebyggdes under perioden […]

  2. […] invid landerierna Hedås och Rosengård vid Södra Vägen i korsningen med Burgårdsvägen som gick ungefäe där Engelbrektsgatan går […]

  3. […] Kullman (1861-1903) var en svensk konstnär och född i Göteborg. Familjen ägde Rosengårds landeri på Södra vägen. Dotter till rådmannen Eduard […]

  4. […] Det gamla Göteborg  sträckte sig Hedås mark ända till den mark som tillhörde landeriet Rosengård. Det verkar dock som om det i slutet av 1800-talet uppfördes ytterligare en gård, ett landeri, […]

  5. […] finns bara Stora Katrinelund och Liseberg kvar idag. Några andra var Hedås (Stora Hedås), Rosengård, Lilla Hedås, Burgården (Norra Burgården) och Södra […]

Kommentera