Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

2 Responses to Bark & Warburg

  1. […] trävarufirman Hamberg & Kärrberg i Göteborg och blev 1872 verkst. dir i snickerifabriken Bark & Warburgs AB där samt 1888 i Bark & Warburgs Förnyade AB. Ledamot i styrelsen för aktiebolaget […]

Kommentera