Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Släkten Broström

Släkten har definierats som ättlingar till Dan Broström (d.1925) och dennes syster Elin Jansson samt ättlingarnas makar och makor. Tillgångarna i Ann-Ida Broströms stärbhus har medräknats i ägargruppens tillgångar. Släktens privata nettoförmögenhet uppgår till ca 165 mkr, varav ca två tredjedelar innehas av stärbhuset och två personer. Några stiftelser av betydelse finns inte. Gruppen är företrädd i Skandinaviska Bankens styrelse.

Släkten Broströms ägarintressen är nästan helt koncentrerade till företag, som bedriver rederi- och varvsrörelse samt därmed nära sammanhängande verksamhetsgrenar (tabell 4:8). Det enda större undantaget är aktieposten i ESAB, som förvärvades under 1950-talet. Varvsindustrin tillhör ESAB:s viktigaste avnämare. I samband med att ESAB år 1965 köpte Aseasvets AB erhöll även ASEA ett 25-procentigt minoritetsintresse i ESAB. Samma år förvärvade Tirfing (via Eriksberg) en aktiepost i Gunnebo Bruks AB – också ett företag, som är leverantör till varv och rederier. Denna aktiepost motsvarade 22 procent av totala röstetalet i Gunnebo Bruk år 1966.

Av övriga förändringar kan nämnas att Tirfing i slutet av 1950-talet avvecklade återstående intressen i Götaverken, år 1963 (via Eriksberg) övertog hälften av aktierna i Uddevallavarvet enligt särskilt avtal med staten och år 1965 förvärvade rederiföretaget AB August Leffler & Son med dotterbolaget Rederi AB Jan. Vidare innehade ägargruppen år 1966 en mindre aktiepost i det nybildade Investment AB Skansen Lejonet, som köpt ett antal företag i stenindustrin. Beträffande varven bör observeras att Förvaltnings AB Gilius (vari gruppen fortfarande äger en mindre post) innehar 37 procent av Götaverkens aktiekapital.

Tabell 4:8 Släkten Broströms ägandeintressen medio 1963*, antal anställda i Sverige 1960

A. Företag, vari gruppen har majoritetsintresse

1. Ångfartygs AB Tirfing (65%), 10 241 (A)
—- AB Svenska Amerika Linien (A)
—- AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet (F)
—- AB Svenska Orientlinjen
—- Eriksbergs Mek. Verkstads AB

B. Företag, vari gruppen har ett dominerande minoritetsintresse

1. Elektriska Svetsnings AB (ESAB), 2 322 (A)

C. Företag, vari gruppen har ett starkt minoritetsintresse

1. Rederi AB Svenska Lloyd, 1 324 (A)
(12%, i huvudsak via Tirfing)
2. Park Avenue Hotel AB, 350
(26% via Tirfing)
—————————————-
Summa för C: 1 674

D. Företag, vari gruppen tillsammans med annan ägargrupp har majoritetsintresse eller dominerande minoritetsintresse

1. Rederi AB Motortank, 71
(Tirfing och Wallenberg äger vardera 50%)
2. Uddevallavarvet AB, 3 573
(Tirfing och staten äger vardera 50%)
—————————————-
Summa för D: 3 644

E. Företag, vari gruppen har ett begränsat minoritetsintresse

1. Förvaltnings AB Gilius, –
(8% via Tirfing)
2. Svensk Interkontinental Lufttrafik (SILA), – (F)
(17% via Tirfing)
3. Rederi AB Göteborg-Fredrikshavn-linjen, 155
(25% via Tirfing)
4. Försäkrings AB Atlantica, 38 (A)
(6% via Tirfing)
—————————————-
Summa för E: 193

Summa A+B+C+D: 16 881

Summa A+B+C+D+E: 17 074

Koncentrationsutredningen V (SOU 1968:7)

Advertisements

3 Responses to Släkten Broström

  1. […] En gång i tiden var Broströmskoncernen Göteborgs överlägset största privata arbetsgivare och motsvarigheten till vad Volvo är för staden idag. 1965 hade företaget 18 000 anställda, ägde en tredjedel av Sveriges handelsflotta och Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB samt, en minoritetsandel i Götaveken, 50% av Uddevallavarvet, Park Avenue Hotel och mycket mer. Dan-Axel Broström hade länge varit centralpersonen i skvallertidningarna osv. Han levde ett lyxliv som syntes i offentligheten. Men företagets nedgång hade egentligen redan börjat. Med Dan-Axel Broströms supande, hans kvinnoaffärer, giftermål med nattklubbsdansösen Annabel Lee osv. […]

Kommentera