Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

One Response to Lazarus om Olof Wijk

  1. […] bildades  år 1869 för uppförande av bostäder för arbetare. I styrelsen för fonden satt Olof Wijk, Eduard Delblanco och August Kobb. Fonden hade ett nära samarbete med Göteborgs Arbetarebostads […]

Kommentera