Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Vincent Beckman & Co

Den förste Vincent Beckman (-1684) tycks ha flyttat till Göteborg från Nederländerna så tidigt som 1634. Han var skeppare och redare. Först avar han gift med Maria Eriksdotter och i andra giftet med Anna Wolters. Hans son med samma namn, Vincent Beckman (II, -1706) var handelsman samt expedit och utklarerare för brittiska köpmän. Av Vincent Beckman d.ä:s döttrar gifte sig Wiweka Beckman med Johan von Saveland, Viktoria Beckman (-1710) med Daniel Gertner och Maria Beckman (1655-79) med kapten Johan Claesson Brandt (1642-98, adlad Ankarcreutz). Vincent Beckman II hade troligen också en bror, vid namn Cort Beckman.

Vincent Beckman (III, -1772), son till Vincent Beckman (II) var framgångsrik handelsman. 1730 arbetade Vincent Beckman (III) i Maisters handelshus och de tycks som om han övertagit verksamheten och kontakterna från just Henry Maister efter dennes död år 1739. Beckmans handelshus var från 1750-talet till slutet av 1770-talet en av Göteborgs allra största järnexportörer, år 1752 på delad första plats och 1760 den allra största. Vincent Beckman, Beyer & Schutz som firman hette år 1768 exporterade bland annat järn från Upperuds bruk. Även Christian Arfvidsson & Söner sålde järn för Upperuds bruk.

Vincent Beckman III var en av de donatorer som lade grunden till Göteborgs barnhus och till att institutionen kunde flytta till Stampen. Han var under lång tid också föreståndare för barnhuset.

Firman drevs vidare efter hans död av hans kompanjoner som alltså bör ha varit Gabriel Fredrik Beyer (1731-88) och Samuel Schutz d.y. (1736-1805). Den sistnämnde var svåger till G.F. Beyer. Vid Beyers död tycks Samuel Schutz ha drivit firman vidare själv och den utvecklades då till en av Göteborg större importfirmor.

Denna familj Beckman är inte släkt med segelmakarfamiljen Beckman.

Serienavigation<< ArfwidsonWesterling >>
Advertisements

5 Responses to Vincent Beckman & Co

  1. […] handelshus med anknytning till Hull. Efter Henry Maisters död övertogs firmans verksamhet av Vincent Beckman […]

  2. […] Claes Anckarcreutz (1677-1730) var son till kofferdikapten Johan Brandt (1642-1698) som adlades Anckarcrona år 1688 och Maria Beckman (1655-1678) från familjen Vincent Beckman som då ägde ett av Göteborgs största handelshus. […]

  3. […] Abraham Grill, Martin Holterman, John Wilson. John Hall, Peter Bagge, Christian Arfvidson och Vincent Beckman. På 1770-talet gick Sahlgren & Alströmer i konkurs och Chr. Arfvidson & Co fick problem. […]

  4. […] 54, Billing Rote 4, tomt 48, Billing, Beckman, Hafrin, Leffler, Lilja, Geijer Rote 4, tomt 49, Beckman, Gertner, Arvidsson, Åkerman, Neuman, Leffler Rote 4, tomt 50, Klinckers, Wirgman, Beijer, […]

  5. […] 28, Brack, Sahlström, Schildt, Deber, Oterdahl, Åkerman Rote 6, tomt 29, Burmeister, Beckman, Vincent Beckman & Co, Stadens barnhus Rote 7, tomt 29, Henrik de Wendt-Botsack, Volckwart, von Akern, Eilking, […]

Kommentera