Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Kvarteret Traktören

Kvarteret Traktören, Tyggårdsgatan-Postgatan-Torggatan-Köpmansgatan, var innan de gamla husen revs på 1960-talet fyllt med äldre hus, däribland tre välbevarade fastigheter från 1700-talet.

I början av 1800-talet bestod byggnaderna mot Köpmansgatan och Torggatan av representativa stenhus, medan de mot Sillgatan (Postgatan) och Tyggårdsgatan var av enklare slag. Flera av fastigheterna ägdes av Göteborgs Barnhus och Willinska Fattigfriskolan.

Under perioden 1900–1920 revs de fastigheter som ägts av Göteborgs Barnhus och istället uppfördes år 1906 det tre våningar höga Mantalshuset, i vilket Mantalsverket och Kommunal- och Kronouppbördskontoret inrymdes. Mantalsverkets byggnad höjdes till fyra våningar i slutet av 1950-talet.

I fastigheten nummer 7 mot Torggatan inrymdes restaurangen S:t Eriks källare, vilken stängdes den 28 februari 1970. Huset på tomten nummer 1 revs år 1963. Husen på tomterna nummer 2 och 3, vilka uppförts på 1700-talet i såväl sten som korsvirke, revs år 1966, och var troligen de sista av den hustypen som fanns kvar i Göteborg. Huset på tomt nummer fyra revs strax efter de på tomterna nummer 2 och 3.

Idag är hela kvarteret bebyggd med en enda stor kontorsfastighet kallad Traktören, där en stor del stadens byråkrati huserar.

Tomter enligt Göteborgs Tomtägare 1637-1807

Rote 6, tomt 25, Westerman, Macklier, Kock, Thelin, Müller (Möller), Margraff, Rancke
Rote 6, tomt 26, Jute, Wärming, Rancke, Oterdahl
Rote 6, tomt 27, von Öltken, Pettersson, Winberg, Wengren
Rote 6, tomt 28, Brack, Sahlström, Schildt, Deber, Oterdahl, Åkerman
Rote 6, tomt 29, Burmeister, Beckman, Vincent Beckman & Co, Stadens barnhus
Rote 7, tomt 29, Henrik de Wendt-Botsack, Volckwart, von Akern, Eilking, Strokirk, Buhcau (Bochau), Kitz, Bronander, Kinnaird, Bornander, Mattsson
Rote 7, tomt 30, Thönniesson, Asmundsson, Ekengren, Nissen, Jernstedt, Lesse, Willinska fattigfriskolan
Rote 7, tomt 31, Borgström, von Öltken, Wingren
Rote 7, tomt 32, Klerck, Ahlroth, Vincent Beckman & Co, Stadens barnhus, Billow
Rote 7, tomt 33, Göthenstierna, Oberländer, Eckerman, Rancke
Rote 7, tomt 34, Rijk, Ståhle, Assmundsson,
Rote 7, tomt 35, Boldwin (Bollwin)
Rote 7, tomt 36, Möller, Geijer
Rote 7, tomt 37, Bomstedt,
Rote 7, tomt 38,
Rote 7, tomt 39, Amija, Ahrenberg

Kvarteret Traktören

Advertisements

2 Responses to Kvarteret Traktören

  1. […] är en kommunal förvaltningsbyggnad i kvarteret Traktören i västra Nordstaden i centrala Göteborg. De förvaltningar som inryms i byggnaden är […]

  2. […] Berget, Smedjegatan-Postgatan-Tyggårdsgatan-Köpmansgatan Traktören, Tyggårdsgatan-Postgatan-Torggatan-Köpmansgatan Högvakten, Torggatan-Postgatan-Östra […]

Kommentera