Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Ankarcreutz

Claes Anckarcreutz (1677-1730) var son till kofferdikapten Johan Brandt (1642-1698) som adlades Anckarcreutz år 1688 och Maria Beckman (1655-1678) från familjen Vincent Beckman som då ägde ett av Göteborgs största handelshus.

Claes Anckarcreutz var för sin del gift med Margareta Eleonora Paulin (1698-1742), dotter till överinspektorn och räntmästaren Erik Paulsson Paulin och Anna von Minden. Styrman vid flottan 1698. Underlöjtnant vid amiralitetet 1700-05-02 och kaparkapten på kaparen Stenbocken år 1714. Han dömdes till döden år 1720 för Carlstens (fästningen på Marstrand) kapitulation. Uppenbarligen benådades han efter som han fortsatte arbeta i amiralitetet och dog först 10 år senare.

Niclas Anckarcreutz (1727-1744), son till Claes Anckarcreutz, var volontär på Götheborg år 1743-44. Han syster Dorotea Margareta Anckarcreutz (1724-66) var gift med Claes Christoffer Hjelmborg (1714-1755). Han gjorde två resor till Kanton som uppbördskonstapel på Prins Gustaf 1746-48 och på Enigheten 1751-53)

Kusinerna till Niclas Anckarcreutz i släkten Paulin hade för sin del en hel del kontakter med Ostindiska Kompaniet.

Advertisements

Kommentera