Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Robert Dickson

Robert Dickson (1782-1858) flyttade till Göteborg i början av 1800-talet.  1809 gifte han sig med David Airths (1764-1807) änka Wilhelmina Charlotta Bratt (1781–1845), dotter till grosshandlare Benjamin Henrik Bratt och Petronella Maria Lauterbach. De hade barnen James Robertson Dickson, Edward Dickson, Charles Dickson och Emelie (Emelia) Dickson.

Han fick 1802 anställning den US-amerikanske konsuln Gardiner och senare hos grosshandlaren David Airth. Övertog Airths handelsverksamhet efter dennes död och bildade firman Robert Dickson & Co.

Firman ägande sig åt handel, främst järnexport. Under kontinentalsystemets gyllene tider i Göteborg gjorde firman bra affärer, bland annat genom järnexport till USA. 1815 var Rob. Dickson & Co Göteborgs femte största järnexportör med 6% av järnexporten.

I likhet med flertalet handelshus i Göteborg gick dock firman i konkurs efter kontinentalblockadens slut, år 1816. Istället övertogs järnexportverksamheten av brodern James Dickson (1784-1855) och hans firma James Dickson & Co. I denna firma var Robert Dickson också delägare. Firman James Dickson & Co var under först halvan av 1800-talet en av Sveriges största järnexportörer vid sidan av Olof Wijk, Alex. Barclay & Co och D. Carnegie & Co.

Robert Dickson

Serienavigation<< Alexander BarclayHull Connection >>
Advertisements

2 Responses to Robert Dickson

  1. […] Robert Dickson avled 1858. I ett brev 1857 hade han till sina söner uttryckt sin önskan att donera ytterligare medel till uppförande av arbetarbostäder. Donationen offentliggjordes 1859 då de tre sönerna James Dickson, Edward Dickson och Charles Dickson förklarade sig beredda att tillmötesgå faderns vilja men ansåg att den sammanlagda gåvan var  så betydande att de bekostade bostäderna borde få namnet Robert Dicksons stiftelse. Stiftelsens stadgar fastställdes av Kungl Maj:t den 31 juli 1860. […]

  2. […] R.W.O.A. Gjers, rådmannen (sedermera borgmästaren) A. W. Björck samt grosshandlarne Rob:t Dickson, C. F. Kjellberg, Ed. Magnus, Isaac Leman och W:m Barkow. Deras den 11 december 1846 undertecknade […]

Kommentera