James Hammarberg

James Hammarberg, född 2 september 1847 i Göteborg, död 17 mars 1896 i Göteborg, var en svensk handelsman och kommunpolitiker. James Hammarberg var son till grosshandlare Peter Hammarberg och Mary Campbell Barclay (1811-71). Han gifte sig 8 januari 1873 i Göteborg med Andrea Wilhelmina Evers (1853–1924), Läs mer …

Peter Hammarberg

Peter Hammarberg, född 4 januari 1814 i Göteborg, död där 20 juni 1888, var en svensk grosshandlare, riksdags- och kommunpolitiker. Han var son till grosshandlaren Johan (Jan) Jacob Hammarberg (1774–1838) och Charlotta (Lotta), född Lamberg (1784–1848), dotter till stadsmäklaren Peter Lamberg och syster till kommerserådet Läs mer …

Sven Renström & Co

Sven Renström & Co grundades 1816 i Göteborg i dyningarna efter de många företag som de åren gick i konkurs efter att kontinentalblockaden upphört, Ostindiska kompaniet lagts ner och sillen försvunnit. Grundare var Sven Renström (1793-1869) och firman bar länge bara hans namn. Verksamheten var förts Läs mer …

Lazarus om Peter Hammarberg

Tillhörande en af stadens förnämsta köpmanssläkter af den så kallade ”gräddan”, föddes Peter Hammarberg i Göteborg år 1814. Så väl hans far som hans farfar voro grosshandlare och riksdagsmän för Göteborgs stad i borgareståndet, den senare vid den märkvärdiga kröningsriksdagen i Norrköping år 1800. Peter Hammarbergs lefnadsbana blef också köpmannens. Efter Läs mer …