Sven Renström

Sven Renström

Sven Renström, född 4 februari 1793 på säteriet Uggleberg i Huggenäs socken död 26 juni 1869 i Göteborg, var en svensk affärsman, kommun- och riksdagspolitiker och donator. Han var son till inspektorn på Ugglebergs säteri, Anders Renström och hans fru Elisabeth Rudberg (gifta 1790).

Samma år som Sven Renström föddes, flyttade familjen till Strömsbergs säteri i Tösse socken i Dalsland. Renström fick efter undervisning i hemmet av informatorer och privatskola, vid femton års ålder, anställning hos brukspatron Leonard Magnus Uggla vid Svaneholms bruk som kolskrivare och bokhållare från 1809. 1811 blev han ansvarig rö brukets Göteborgskontor och därefter blev han kontorist hos grosshandlare Carl Fredrik Waern (svåger till Uggla) i Göteborg 1813–14 och därefter 1814–15 kontorist hos grosshandlare J. F. von Proschwitz.

Därefter grundade han en egen handelsfirma i trä- och järnexportbranschen år 1815 och fick burskap som handlande i Göteborg den 19 juli 1816. Renström blev ledamot av Göteborgs handelssocietet den 1 maj 1815 och av dess styrelse 1828. Han var ledamot av direktionen för Göteborgs barnhus 1829–39, av styrelsen för fattigförsörjningen 1829–39, av drätselkommissionen 1843–63, av drätselkammaren 1864–68, av styrelsen för Göteborgs museum 1864–69, av Chalmerska slöjdskolans direktion 1842–69 med flera uppdrag.

1843 blev Peter Hammarberg, tidigare kontorist i Renströms firma, delägare i firman och 1851 bytte den namn till Sven Renström & Co.

Han tillhörde Borgerskapets äldste 1832–40 och stadsfullmäktige från 1863 till sin död. Renström var även riksdagsman, han representerade Göteborg i borgarståndet vid riksdagarna 1856–58, 1859–60 och 1862–63. I riksdagen var han ledamot av bevillingsutskottet, och han kämpade även för borttagandet av maximeringen för låneräntan.

Vid hans död uppgick tillgångarna till 2 871 128 kronor, varav 1,5 miljoner skulle tillfalla Göteborgs stad, och av dessa skulle 1 miljon kronor bilda den Renströmska fonden. Summan motsvarade ungefär stadens samlade utgifter 1868. Brodern August Renström fick 500 000, den avlidna systerns efterlämnade make C W Hammarlind fick en årlig pension om 900 rdr. Uppväxtorten Bolstad fick 10 000 rdr, medan Svanskog fick 5 000 till inköp av en ny prästgård och Carlstads Högre Elementarläroverk begåvades med 15 000 rdr till en stipendiefond.

4 svar på ”Sven Renström”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.