Släkten Rinman

Sven Engelbert Rinman föddes den 7 november 1838 i Bollstabruk och dog 16 juli 1918 i Göteborg. Engelbert Rinman gick till sjöss 1852, avlade 1860 sjökaptensexamen och förde 1860–62 för en engelsk firma i Shanghai ett barkskepp kring kusterna av Kina och Japan. Senare var han verksam Läs mer …

Axel E Rinman

Axel Engelbert Rinman föddes den 31 okt 1875 i Göteborg och dog den 12 maj 1947 i samma stad. Föräldrar var sjökaptenen och  assuransdirektören Sven Engelbert Rinman och Nanny Elisabeth Johanna Bratt. I första äktenskapet som ingicks 14 april 1900 i Växjö med friherre Ebba Johanna Lilliecreutz, född  28 Läs mer …