Godhem

Godhems egendom låg ungefär där Godhemsplatsen ligger idag. Gården låg på mark som arrenderades av Älvsborgs kungsladugård. Kallades även Kärret, främst i äldre tider.  Låg ungefär där Godhemsplatsen ligger idag. I Hjalmar Lindroths bok Ortnamnen i Göteborgs- och Bohus län står följande att läsa om Läs mer …