Björnbergska kriget

OM DETTA HA VI en gammal skildring av den forne Göteborgsbiskopen Johan Wingårds son och Björnbergs måg, landshövdingen och statsrådet Johan av Wingård, ur vilkens berättelse jag skall citera något såsom stilprov. “I november 1799, just som man på rådhussalen i Göteborg firade prins Gustafs Läs mer …

Sigfrid Wieselgren

Per Sigfrid Wieselgren, född den 26 november 1843 i Västerstads socken i Skåne, död den 11 oktober 1910 i Göteborg, var en svensk ämbetsman, politiker, nykterhetsfrämjare och vitter författare, son till Peter Wieselgren, far till Oscar Wieselgren. Wieselgren blev student i Uppsala 1861 och filosofie Läs mer …

Oscar Ekman och nykterhetsrörelsen

Genom sina storartade donationer för nykterhetsvärksamhetens bedrifvande har f. konsul Oscar Ekman för visso gjort sig förtjänt af ett hedersrum i den nutida nykterhetsrörelsens historia. Vi ha också som en gärd af aktning så väl för hans på detta område sällsporda mäcenatskap som för hans Läs mer …

Brännvin – export och smuggelvara på 1700-talet

En av de värdemässigt viktigare exportvarorna från Göteborg under delar av 1700-talet var brännvin. Åtskilliga år var värdet av exporterat brännvin från Göteborg högre än värdet av exporterade bräder. För att framställa brännvin användes framförallt råg som i stor utsträckning importerades från Baltikum, Polen och Läs mer …

Näst största exportvaran – tesmuggling under 1700-talet

Järnexporten från Sverige under 1700-talet har studerats på alla möjliga och omöjliga sätt. Naturligtvis finns det fog för det. Det var Sveriges viktigaste exportvara under lång tid. Huvuddelen av järnet exporterades via Stockholm, Göteborg och Gävle. Stockholm stod för 60% av exporten mellan åren 1738 Läs mer …