Borlind, Bersén & Co

En betydande stadsmäklarefirma var i slutet af 1850-talet J. Schneidau, hvilken äfven bedref skeppsklarerarerörelse, liksom de då befintliga stadsmäklarefirmorna Hall, Leffler och Wessberg. Schneidau har fästat sitt namn vid flere donationer i vår stad. Vid hans bortgång öfvertogs en del af Schneidaus verksamhet som skeppsklarerare Läs mer …