Borlind, Bersén & Co

En betydande stadsmäklarefirma var i slutet af 1850-talet J. Schneidau, hvilken äfven bedref skeppsklarerarerörelse, liksom de då befintliga stadsmäklarefirmorna Hall, Leffler och Wessberg. Schneidau har fästat sitt namn vid flere donationer i vår stad.

Vid hans bortgång öfvertogs en del af Schneidaus verksamhet som skeppsklarerare af dåvarande mäkleribokhållaren Carl Borlind, hvilken år 1864 tillsammans med dåvarande sjökaptenen, sedermera generalkonsuln Robert Bersén bildade firman Borlind, Bersén & C:o. I denna firma skedde sedermera den förändring, att Bersén — en bildad och sakkunnig fackman i sjöfartsangelägenheter — utträdde, hvarefter rörelsen öfvertogs och sköttes af Borlind ensam, dock på senare tiden under ledning af Oscar Hellberg.

Denne samt Rudolf Andersson upptogos i januari 1882 till delägare i firman, som efter Borlinds i december samma år timade död under oförändradt namn fortsattes af de båda återstående kompanjonerna. I januari 1903 blef Carl August Peterson, firmans mångårige medarbetare i befraktningsbranchen, upptagen till delägare i den nu snart fyrtioåriga firman, hvars skeppsklarerare verksamhet från att hafva omfattat nästan endast östersjötrader numera äfven utvidgats till nordsjö-, franska, spanska, italienska och transatlantiska hamnar.

Axel Ramm

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.