Färjenäs sillsalteri och trankokeri

Färjenäs sillsalteri som sannolikt anlades på 1760-talet producerade  3 500 tunnor sill och 25 fat tran år 1772. Från 1761 arrenderade L. Algerus som ägde egendomen Färjestaden ut Färjenäs till herrarna Svalin och Folker för att de på platsen skulle anlägga en fiskeriinrättning, vilket troligen innebar ett sillsalteri och trankokeri.

I slutet av 1770-talet och på 1780-talet fanns ingen verksamhet vid anläggningen, men 1793 hade produktionen av salt sill startats igen. Årsproduktionen låg därefter mellan 2 000 och 6 000 tunnor.

Ägare av Färjenäs salteri år 1772 var Martin Törngren och området användes också för utrustning, upplag och tilläggsplats för Grönlandskompaniets fartyg. Den aktuella upplagan av Grönlandskompaniet fanns mellan 1774 och 1787 och det finns anledning att koppla sillsalteriets brist på produktion till existensen av detta kompani. Grönlandskompaniet producerade stora mängder tran (mellan 100 och 1 100 fat per år) under sin existens, men jag har inte hittat uppgifter om var detta gjorts någon stans. Grönlandskompaniet som ägdes av G.F. Beyer och Martin Törngren hade tillgång till Känsö och Färjenäs för att utrusta sina fartyg. De använde området från 1774 till 1781 och därefter flyttade verksamheten sannolikt till Känsö. Det är troligt att anläggningen på Färjenäs användes för att producera tran från valarna som fångades fram till och med 1781. Därefter användes troligen Känsö för samma verksamhet.

Grönlandskompaniets tranproduktion var större än flera av de trankokerier som baserade sin produktion på sill. Det fanns dock också trankokerier som hade en större eller lika stor produktion, såsom exempelvis Stensholmen och Brömsedam. Den totala produktionen av tran från sill var mycket större än Grönlandskompaniets.

Ungefärlig produktion av saltad sill, år, antal tunnor

1772, 3 500
1773, 1 200
1793, 3 800
1794, 3 200
1795, 5 000
1796, 6 000
1797, 4 000
1798, 2 200
1800, 2 200

Ungefärlig produktion av tran, år, antal fat

1772, 24
1773, 8

Grönlandskompaniets produktion av tran, år, antal fat

1775, 211
1776, 1 131,5
1777, 908,75
1778, 189,5
1789, 343,5
1780, 435,5
1781, 698,5
1783, 132
1784, 299
1785, 115
1786, 97
1787, 211

1793 ägdes Färjenäs salteri av Johan Sahlsten.

Färjenäs salteri 1793. Karta: Brandförsäkringsverket

Andra källor:

  • Per Hallén, Handel och sjöfart under det stora sillfisket, i Unda Maris Årsbok 2004-2008, 2008
  • Johan Pettersson, Skärgårdsverken i Bohuslän: trankokerier och salterier under 1700-talets sillfiskeperiod, 1999.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.