J.M. Ambrosius

Johan Mathias Ambrosius föddes i Lund 1843-02-08 som son till kontraktsprosten och kyrkoherden i Förslöv och Grevie, Carl Ambrosius Jönsson och Johanna Benedicta Hünemöder. Han dog 1932-08-05 i Göteborg.

Gift 1870 med Emma Cecilia Brusewitz (1846-1915). De fick barnen Magda Ambrosius (1871-1958), gift med konsul Anders Mellgren i Göteborg, Carl Adolf Ambrosius (1872-), Agnes Cecilia Ambrosius (1874-) och Märta Elisabet Ambrosius (1879-)

Han tog studentexamen i Lund 1860, fil. kand. 1868 och fil. dr. samma år. Avlade praktiskt undervisningsprov inför Göteborgs domkapitel 1883 för att erhålla lektorstjänst vid högre allmänt läroverk.

Arbetade som adjunkt vid Lunds folkskoleseminarium 1869. Undervisade 1871-72 i praktisk filosofi vid Lunds universitet, 1872-74 lärare vid Lunds privata elementarläroverk 1872-74. Verkade därefter som folkskoleinspektör i Lunds stift 1874-81 och i Göteborg 1882-1908. Sedan blev han föreståndare och lärare vid småskoleseminariet i Göteborg 1884-88 och inspektör och lärare vid Göteborgs småskoleseminarium 1890-1910 därefter t.o.m. vt 1916 lärare vid seminariet.

Han deltog i utarbetandet av normalplan för undervisningen i folk- och småskolor 1877-78. Han var ledamot av den statliga kommittén för granskning av folkskolans läroböcker 1884-87, och ledamot av den statliga kommittén för utarbetande av förslag till folkskolestadga för vissa städer 1895.

Gjorde ett flertal studieresor i bl a Tyskland (1888), Danmark (1901) och Oslo (1905). Han gav också ut ett stort antal skrifter.

Han var ledamot i Willinska skolans styrelse från 1893, ordf från 1904; ledamot i styrelsen för Uppfostringsanstalten för sinnesslöa barn i Stretered från 1900, ordf. från 1917, ordförande i styrelsen för Allmänna svenska föreningen för vården om de sinnesslöa och fallandesjuka från 1916, ledamot av Oskar Fredriks kyrkoråd 1889-1900, ledamot av kyrkofullmäktige 1893-1902 och vice ordförande 1904-1907, ordförande i byggnadskommittén för Vasakyrkan. Ambrosius var även medlem i Sällskapet i folkundervisningens befrämjande och en av grundarna till Göteborgs skolmuseum. Han deltog i den kommitté som 1893-1907 tog fram de stadgeändringar som krävdes för att grunda ett skolmuseum. Därefter medverkade han i den kommitté som organiserade det nya museet och var från 1908 till 1929 museistyrelsens ordförande.

Källor: Joh. Ohlander, Befattningshavarna vid Göteborgs folkskolor, 1923

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.