Hotel Kung Karl

Hotel Kung Karl var ett hotell som låg i hörnet Köpmansgatan-Nils Ericssonsgatan. Från början låg det på norra sidan av Köpmansgatan i kvarteret Köpmannen där Hotel Europa (Hotel Scandic Europa) nu ligger, men 1896 stod ett nytt hotell färdigt på den södra sidan av Köpmansgatan, i kvarteret Kronobageriet. När det nya hotellet stod klart döptes det gamla hotellet om till Hotel du Nord. Det handlar alltså om två olika hotell med visst samband då ägaren av det förra, I. F. Söderström, kom att arrendera det senare.

Den gamla hotellbyggnaden, Hotel du Nord revs på 1960-talet och i kvarteret byggdes Hotell Europa. Det nya hotellet från 1896 revs år 2007 sen hotellet tagits över av Hotel Opera och också fått detta namn. Ett nytt hotell byggdes därefter som fick namnet Hotel Opera eller Grand Hotel Opera.

Hotel Kung Karl.

Köpmansgatan. Gamla Hotel Kung Karl (Hotel du Nord) till höger och nya Hotel Kung Karl till vänster efter Hotel Eggers till vänster i förgrunden. Den byggnad som revs 2007 är den till vänster. Byggnaden till höger revs redan på 1960-talet. De flesta förväxlar de två byggnaderna, det gör exempelvis Per Hallén. Huset som skymta till höger är Hotel Continental.

Sär hör skrev Göteborgs Aftonblad om öppnandet av det nya Hotel Kung Karl år 1896:

”Hotell Kung Karl beläget i hör­net af Köpmans- och Nils Ericsonsgatorna således i omedelbar närhet af statens järnvägsstation, har i dag öppnat sina portar för den resande allmänheten.

Hotellet, som eges af herr Joh. A. Holmdahl, äfven egare till Hotel Royal, arrenderas af herr I. F. Söderström, som under 14 år varit innehafvare af det forna “Hotell Kung Karl“, numera omdöpt till “Hotel du Nord“.

Hotellet har uppförts af byggmästare Abra­ham Pehrsson, målningsarbetet utförts af fir­man “Måleribolaget S.A. Wahlström“, tapetserarearbetet af firman “Oscar Holmbergs Efterträdare”, elektriska belysningen at Edvin Andren & komp.

I hotellet finnas 50 i utstyrsel och möble­mang eleganta rum fördelade i olika våningar, mellan hvilka samfärdseln lätt och beqvämt sker medels en af ingeniör Rudolf Landén uppsatt elektrisk personhiss.

Lägg härtill att hotellet är försedt med egen badinrättning för kalla och tempererade bad och dusch och att de resande icke behöfva i hotellets hemtrefiiga matsal sakna sin lilla “snapps“, så kan hotellet med rätta inregistre­ras bland vår stads förstklassiga.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 oktober 1896)

Hotel Kung Karl

Hotel Kung Karl, byggt 1896, rivet kring 2007.

Hotel Kung Karl

Hotel Kung Karl. En senare bild där det lägre huset bredvid Hotel Eggers rivits.

2 svar på ”Hotel Kung Karl”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.