Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Johan A. Holmdahl

Johan A. Holmdahl

Johan A. Holmdahl

Johan A. Holmdahl (1844-1920), bondson från Hestra by i Småland kom till Göteborg som tonåring. Han fick arbete på ett ostlager i närheten av Stora Nygatan. Ägaren testamenterade senare hela firman till honom.

3 maj 1876 var det tänkt att han skulle köpa Hotel Royal. Den tidigare ägaren C G Granberg avled dock innan köpet kunde avslutas och affären sköts  upp till 21 september samma år. Köpeskillingen gick då på 155 000 Riksdaler. Året därpå flyttar han in på sitt eget hotell där han står skriven på hotellet de följande sex åren.

Verksamheten på Hotel Royal gick bra och Holmdahl öppnade ett nytt hotell i hörnet Köpmansgatan/Nils Ericssonsgatan år 1896. Hotellet som arrenderades av I. F. Söderström fick namnet Kung Karl efter Söderströms tidigare hotell som han drivit i 14 år på andra sidan Köpmansgatan. Det senare hotellet döptes om till Hotel du Nord.

1898 tog Holmdahl över landeriet Leontinedal (inte en herrgård vilket påstås på Hotel Royals hemsida*) med tillhörande åkeri på Hagaheden från tidigare åkeriägaren Janne Jonson.

Holmdahl byggde snabbt ut åkeriverksamheten. Intill Molinsgatan, inte långt från den plats där Vasakyrkan nu ligger, lät han resa flera röda stallar och vagnbodar. Företaget fick namnet “Joh A Holmdahls hyrverksinrättning”.

1901 satte en pyroman sätter eld på fastigheterna. Landeribyggnaderna klarade sig, men hela hyrverksinrättningen med vagnbodar och stallar fattade eld och samtliga hästar brann inne. Branden väckte stor uppmärksamhet och pyromanen dömdes till utvisning till Amerika.

Trots branden lyckades Holmdahl återställa verksamheten. Några år senare såldes företaget vidare och ombildades då till Sleipners Hyrverk AB.

1917 drabbades Holmdahl drabbad av sjukdom och i mars 1918, efter 42 år som hotellägare, tvingades han sälja sin hotellverksamhet.

*Herrgårdar var personligt ägda medan landerier ägdes av Göteborgs stad och de som innehade dem hyrde dem av staden. De hade nyttjanderätt kan vi säga. Denna nyttjanderätt köptes och sålde precis som om innehavarna ägde egendomen.

Advertisements

3 Responses to Johan A. Holmdahl

  1. […] som eges af herr Joh. A. Holmdahl, äfven egare till Hotel Royal, arrenderas af herr I. F. Söderström, som under 14 år varit […]

  2. […] Sleipners Hyrverks AB grundades 1907 av grosshandlaren Anders Skog och ingenjören Siewens när de köpte hyrverksverksamheten som tidigare bedrivits av Johan A. Holmdahl. […]

  3. […] tog Johan A Holmdahl över fastigheten och tillhörande åkeriverksamhet från tidigare åkeriägaren Janne […]

Kommentera