Nordiska Kullager AB

Nordiska Kullager AB (NKA), bildades på hösten 1914 som en konkurrent till det 1907 bildade Svenska Kullagerfabriken AB (SKF). Företaget bildades för att exploatera kullageruppfinningar som gjorts av ingenjören C.G. Söderlund och som ägdes av honom tillsammans med ingenjören  Sigvard S. Reutersköld och direktören Claes Andersson. En fabrik uppfördes i Rambergsstaden på Hisingen och 1915 flyttade verksamheten in.

Melcher Lyckholm som var en av de större investerarna i företaget blev ordförande i NKA:s styrelse, som i övrigt utgjordes av Vilhelm Månsson (systerson till Lyckholm), Claes Andersson, Sigvard Reutersköld, Harald Nilsson och Nils Wallenius som var VD. NKA expanderade snabbt genom uppköpt och investeringar. Aktiekapitalet ökades flera gånger genom nyemissioner och uppgick 1920 till 22 miljoner kronor. 1916 köptes Forsbacka Järnverk, 1917 Lidköpings Mekanisk Verkstads AB och Verkstads AB Vulcan i Göteborg.

1917 var också ett oroligt år i Sverige, med strejker, hungerupplopp och uppror, den så kallade svenska revolutionen. På Nordiska Kullager utbröt en strejk:

I början af September utbröt strejk vid Nordiska Kullagerfabriken i Goteborg. Arbetsnedläggelsen omfattar 350 man. Om konfliktorsaken meddelas att fackföreningen begärt en löneförhöjning af 10 öre pr timme for dem, som ha 50 öre och däröfver samt 15 öre for lägre aflönade med en öfvergångsskala for dem, som ha mellan 45 och 50 öre. En motsvarande ökning af ackordspriserna fordrades därjämte. Förlikningsmannen hyste förhoppningar om att få konflikten bilagd innan den öfvergick till öppen strid. Innan förhandlingarne kommit till stånd nedlade emellertid arbetarne arbetet. (Vestkusten 1 nov 1917)

Andra företag som övertogs av Transmissions AB och Baltiska Kullager AB i Stockholm samt Deutsche Kugellagerfabrik i Leipzig. År 1918 sysselsatte företaget 4 300 personer varav 600 personer. 1921 gick dock företaget omkull på grund av ekonomisk kris och därmed minskad efterfrågan. Konkurrensen från SKF var också mycket hård och eftersom SKF:s kullager var tekniskt överlägsna klarade NKA sig inte. Konkursboet övertogs på exekutiv auktion av Svenska Handelsbanken som drev verksamheten vidare i liten skala fram till 1925 då den såldes till SKF. Forsbacka Jernverk övertogs 1921 av ett ägarkonsortium med Nydqvist & Holm i Trollhättan som huvudintressent.

1927 flyttade Volvo in i lokalerna i Rambergsstaden (Lundby) efter att SKF överlåtit dem till det nya företaget. Än idag huserar AB Volvo på området även om tillverkningen är flyttad till andra delar av Göteborg.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Ett svar på ”Nordiska Kullager AB”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.