Apoteket Kronan

Apoteket Kronan grundades på 1670-talet av apotekaren Johannes von Ackern på Korsgatan i kvarteret Kommerserådet. Han kallade apoteket för Strutsen.

Efter von Ackern innehades apoteket av Johan Paul Rüdinger 1674—1685 och sedan Petrus Neresius 1686—1721

Frantz Martin Luuth som arbetade hos Neresius köpt apoteket av änkan år 1721. Apoteket brann ner i en stor eldsvåda i Göteborg samma år och Luth återuppbyggde apoteket och döpte om det till Kronan.

Därefter var ägarna J. F. von Aken 1764—1809, Hans Jacob Cavallin 1810 —1838 (också ägare av egendomen Jakobsdal), Nils Olof Strandberg 1838—1846, Gustaf Otto Thulin 1846 —1856, Johan Gustaf Cavalli 1856—1874, John Samuel Sigfrid Liljedahl 1874—1893, John Kocken 1893—1901, Fred. Mossberg 1902— 1916 samt H. Strandell från 1916. År 1921 flyttade Kronan till Östra Hamngatan.

Om några av ägarna skriver CRA Fredberg:

Av Kronans innehavare i nyare tid må särskilt nämnas Hans Jacob Cavallin, vilken var en ivrig främjare av odling och uppsamling av medicinalväxter i göteborgstrakten,  J. G. Cavalli, som var en intresserad kommunalman och  stadsfullmäktig, samt Fr. Mossberg, vilken hugfäst sitt namn som donator. Han testamenterade nämligen till Göteborgs stad ej mindre än 200,000 kronor, av vilka ungefär hälvten utgjorde kontanta medel, den andra hälvten äganderätten till domänen Sommarro vid Västra Bodarna nära Alingsås. Den omfattar åkerjord, skogar, park och trädgård, solid huvudbyggnad, ladugårdsbyggnader, mindre villor, växthus o. s. v. Det hela skulle enligt testators bestämmelse bli en fristad för barnkolonier, “barnhem, sjukhem för barn, konvalescenthem eller dylika anstalter för det unga släktets behov och utveckling i såväl lekamligt som andligt hänseende”.

Mossberg, som nedlagt många års oförtrutet arbete på att försköna egendomen, dog 1916. Donationens syfte har ännu ej kunnat förverkligas, ty fondens kontanta medel uppgå icke f. n. till mer än cirka 170,000 kronor. Nu utarrenderas egendomen. Och huvudbyggnaden användes till pensionat.

1907 tog Gustaf Bernström, anställd på apoteket från 1906, över den del av företaget som importerade och handlade med läkemedel och grundade Kronans Droghandel. År 1959 köpte ett konsortium ägt av läkemedelsindustrin Kronans Droghandel. Efter förstatligandet av apoteksväsendet 1971 fortsatte Kronans Droghandel med distribution av läkemedel till statliga Apoteket, senare Apoteket AB. 2002 blev finska Orion Corporation majoritetsägare i Kronans Droghandel och bildade företaget Oriola-KD Corporation, som noterades på Helsingfors fondbörs.

I och med apoteksmonopolets upphävande 2009 ombildades bolaget till KD Pharma i Mölnlycke, som bedriver läkemedelsdistribution, och Kronans Droghandel AB i Stockholm, som bedriver apoteksverksamhet. Kronans Droghandel ägdes till 80% av Oriola-KD Corporation och till 20% av Kooperativa Förbundet (KF) och hade från början 170 apotek. 2010 bytte KD Pharma namn till Oriola AB. Från november 2012 ägs Kronans Droghandel Apotek AB till 100% av Oriola-KD.

År 2013 köpte moderbolaget Oriola-KD konkurrenten Medstop, vilken slogs ihop med Kronans Droghandel och fick namnet Kronans Apotek mot marknaden. Köpet innebar att marknadsandelen blev cirka 21 procent och omfattade 290 apotek. Idag har apotekskedjan cirka 325 apotek.

2 svar på ”Apoteket Kronan”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.