Apoteket Enhörningen

Det första apoteket i Göteborg startades genom kungligt privilegiebrev 1642 och fick senare namnet Enhörningen. Innehavaren fick även sälja kryddor, kryddat vin och konfekt. Han fick också mark för en örtagård, där han kunde odla medicinalväxter. Den förste apotekaren hette Kilian Treutiger. 1681 tog Treutigers svärson Andris Schwarz över. Hans fru Anna Maria Treutiger överlevde honom och gifte om sig med apotekaren Johan Jacob Ermersch, som övertog apoteket och fastigheten.

Vid den stora eldsvådan 1721 ödelades apoteket. Ermersch hade inte råd att återuppbygga apotekshuset. Han sålde tomterna till svärsonen (mågen) Martin Andreas Bauch, som byggde ett nytt apotek, kallat ömsom Enhörningen, ömsom Lilla Apoteket (till skillnad från Apoteket Kronan som kallades Stora apoteket). Denne lät bygga ett nytt hus. Bauch var vetenskapligt intresserad och skänkte Carl von Linné diverse insamlade kuriositeter vid dennes besök 1746. Den världsberömde kemisten Carl Wilhelm Scheele gjorde sina läroår (1757-65) på Enhörningen. Han ville själv efter utbildning i Stralsund gör praktik hos Bauch, sannolikt då hans bror tidigare arbetat på apoteket i Göteborg.

1765 köpte apotekaren Casper Sasse apoteket. Han var gift med en dotterdotter till Bauch, Anna Elisabeth Meister. Som änka sålde hon apoteket och fastigheten till Carl Magnus Palm.

Porten till Apoteket Enhörningen

Porten till Apoteket Enhörningen från ritningen.

1801 tillträdde apotekaren Carl Magnus Palm apoteket Enhörningen, som förstördes i branden 1802. 1803 godkändes ritningar utförda av C.J. Weinberg för ett nytt stenhus på Södra Stora Hamngatan, senare Södra Hamngatan 13. Ritningen förvaras i Region- och Stadsarkivet Göteborg. Den är försedd med anteckningar om apotekare Palm, gjorda 1892 i Norrköping av Edvard Ringborg, en sonson till Palms halvsyster, som var gift med en handlande i den staden. Troligen har ritningen då överlämnats till stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Ritningsfasaden är reproducerad i Gun Schönbecks bok Göteborg genom ritningar. Byggande från äldre tid till 1900 s 63 (utgiven av Region- och Stadsarkivet 2004), men det finns även en planritning. Apoteket låg i bottenvåningen, till höger om ingången och bakom det fanns provisorns rum. Till vänster fanns kontoret. Enhörningen vilar på en klassiskt utformad portal. Bild 1 är en förstoring av fasadritningen. En trappa upp var paradvåningen med matsal, två förmak och sängkammare mot gatan, kök och pigkammare mot gården. I ett gårdshus fanns laboratorium, bagarstuga, vagnbod och stall.

Södra Hamngatan 13

Huset i mitten är Södra Hamngatan 13, apoteket Enhörningen

Enligt Edvard Ringborgs anteckning var Palm född i Norrköping 1774 och dog 1838 på sin egendom Ekedal vid Lidköping, dit han flyttade sedan han sålt apoteket 1830. Sistnämnda år tog apotekare Arvid Henrik Grén över verksamheten. Alfred Ferd. Holmberg övertog apoteket och fastigheten år 1859.

Faktura från apoteket Enhörningen

Faktura från Apoteket Enhörningen

Den eleganta enhörningen syns på apotekets räkningar till många olika sjukhus och andra vårdinstitutioner i Göteborg, bevarade i arkiven hos Region- och Stadsarkivet. Från 1868 innehades Enhörningen av Oscar Björkbom. Han startade en fabrik för tillverkning av maltextrakt, en stärkande medicin som varit många barns skräck.

Björkbom ställde ut sitt maltextrakt på världsutställningen i Paris 1878. Fakturan 1895 omtalar att maltextraktet blev prisbelönat både i Paris, London och Antwerpen samt i Malmö.

1895 hade apoteket ny innehavare C G H Thedenius, som fortsatte att göra reklam för företrädarens maltextraktfabrik. Enhörningen låg kvar på Södra Hamngatan 13 till 1915, då det flyttades till hörnet av Västra Hamngatan och Kungsgatan. Thedenius var ägare fram till 1921. Apoteket finns inte kvar numera, och Södra Hamngatan 13 revs i slutet av 1970-talet.

Källor: Olga Dahl, Gbg tomtägare 1837-1807, Göteborgs Regionarkiv (den andra halvan av texten är hämtad därifrån, något redigerad, förkortad och med licens CC-BY-SA-3.0).

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.