Charles Åhmansson

Charles Åhmansson

Charles Åhmansson

Charles Åhmansson var inflyttad Göteborgare, född den 12 december 1822 i Kullerstad socken utanför Norrköping. Han gifte sig med Johanna Dahlström, dotter till ägaren av Gathenhielmska huset och repslageriet på Bangatan. Paret var till en början bosatta inne i själva Göteborg, men flyttade till Majorna i slutet av 1857 eller tidigt 1858.

De bodde under flera år på Stigbergstorget i ett hus som brukar gå under beteckningen ”Sjögrenska fastigheten” eller ”Sjögrenska gården”. Den ståtliga egendomen var belägen ungefär där Bengans skivhandel finns idag och var på sin tid Majornas största fastighet. Själva gården ägdes av bagaremästare Carl Wilhelm Sjögren.

När Åhmansson övertog den egendom på Allmänna vägen som idag kallas Åhmanssonska gården efter handlande Borgström så fick bostaden ett delvis annorlunda utseende, bland annat lät han mura igen dörren till handelsboden så att fasaden mot gatan fick en annan karaktär. Möjligen var det också i samband med detta som huset fick en veranda inne på gårdssidan.

Under segelfartygens epok var repslagare ett viktigt hantverk och i Majorna har det genom åren funnits ett flertal olika repslagarbanor. En av dem var belägen vid nuvarande Slottsskogsgatan, strax söder om Gröna Vallen. Repslageriet som grundats 1805 av Jonas Klint gick under namnet Klintens bana. Det var en ganska långsmal bana som mätte drygt 140 meter.

I mitten av 1800-talet drevs reparebanan av C.F. Höglund innan den så småningom hamnade i fabrikör Charles Åhmanssons ägo.

Den långa repslagarbanan fanns kvar som ett lite udda inslag i stadsbilden ända fram till 1928 då den revs. Även en tillhörande maskinhall och fabrikens höga skorstenen revs för att göra plats åt bostäderna vid nuvarande Häger- och Tranegatan.

Åhmansson hade även intressen i repslagarebanan vid Bangatan. Banan ägdes av Dahlströms arvingar, men av allt att döma var det den ingifte Charles Åhmansson som i huvudsak skötte affärsverksamheten.

Förutom repslageri så hade Åhmansson även mer direkta intressen i sjöfarten och redade flera olika fartyg. Han var också handelsman och hade en butik belägen vid Skeppsbron inne i staden.

Charles Åhmansson hade flera förtroendeuppdrag i samhället, bland annat som suppleant i Sjökaptensföreningen, ledamot för brandstodskommitén, kommunalfullmäktige i Göteborg och sparbanken vid Stigbergstorget. Han verkar också ha engagerat sig en del i skolfrågor i Majorna.

Charles och Johannas äktenskap resulterade i åtta barn mellan åren 1855-1872. Flera av dem dog dock av olika anledningar i ganska unga år.

Äldsta dottern Carolina Åhmansson gifte sig 1879 med George Douglas Kennedy, den siste varvsdisponenten på anrika Gamla varvet vid Stigbergstorget. En mer tragisk historia följde sonen Eric Åhmansson. I januari 1883 drunknade han vid ett ställe som förr gick under namnet Sågegrund, som ska ha legat någonstans vid älven nedanför Karl Johans kyrka. Vad som inträffade är inte känt, men kanske höll inte den nyckfulla isen för den stackars pojken. Fadern lät i samband med detta instifta ”Åhmanssonska stipendiet” på skolan där pojken gått.

I september 1894 avlider fabrikör Charles Åhmansson, drygt 70 år gammal. Det var då en förmögen man som förutom bostad och sparat kapital efterlämnade stora varulager, aktieinnehav och dessutom en sommarstuga på Styrsö. Änkan Johanna Åhmansson levde fram till januari 1902, men var under dessa år bosatt på annan plats i Göteborg. Paret Åhmansson, samt två av deras tidigt bortgångna barn, vilar i en familjegrav på Djurgårdskyrkogården i Majorna.

H Johan Lundin/Majorna.nu

Utdrag ur text från Majorna.nu. Textutdraget är redigerat och förkortat.

Segelfartyg som Charles Åhmansson var huvudredare för

  • Anna, slup
  • Caroline, skepp på 346 läster, senare 309 läster. Byggt 1856 på Svartviks varv. reparerat 1866. Köpt från Jam. Dickson & Co, sannolikt 1867. Sålt någon gång i början av 1870-talet innan 1873. 1 Befälhavare H. Cronhamn
  • Carolina Mathilda, skonert på 34 läster. Byggd 1868 i Sjötorp och såld någon gång i början av 1870-talet innan 1873. Befälhavare S. Johansson.
  • Ellen, brigg på 98 läster. Byggd 1858 i Vänersborg. Troligen såld 1874. Befälhavare J. Larsson och C.J. Hansson.
  • Fortuna, skepp på 135,5 nyläster. Byggt i England, Reparerat 1869. Sannolikt inköpt 1869 och troligen sålt 1874. Befälhavare J.E. Pretorius och J.O. Lövqvist
  • Jedderen, galeas på 13 läster. Byggd 1862 i Göteborg. Sannolikt inskaffad 1868 och såld någon gång i början av 1870-talet innan 1873.
  • Hindiborg, skepp på 718 ton, från 1880 på 696 ton. Byggt 1866 i Waldsbro som Elodin A. Kennedy. Reparerat 1880. Köpt från Benjamin Olsson, sannolikt 1880. Troligen sålt 1884. Befälhavare B.C. Börjesson.
  • Richard Cobden, skepp på 395 ton, från 1882 på 295 ton. Byggt i Brevig, Norge, år 1847. Köpt från O.B. Eriksson i Onsala, sannolikt 1882. Fortfarande ägt 1885. Befälhavare P.J. Larsson.

Källa: Sveriges skeppslista 1837-1885, Sammanställt av Anders Svensson.