Theodor Wilhelm Tranchell

Theodor W. Tranchell (1815-1889) var son till Jonas Tranchell och bror till Justus Tranchell. Gift med Sofia Mattsson, dotter till H.J. Mattsson i handelsfirman Mattsson & Braune. Hans dotter Hulda Tranchell (1846 – ?) gifte sig med Carl Herslow (1836-1933).

Han ägde en handelsfirma med en rederirörelse.

Ett bolag ägde Lindholmens säteri på Hisingen gick i konkurs 1844 och ropades in på exekutiv auktion för Handelsaktiebolaget Mattsson & Braunes räkning. Huvudparten, 31/32-delar av egendomen, överläts nästan genast till två storbönder, som fortsatte att bedriva jordbruk. På den del som Mattsson & Braunes behöll, växte Lindholmens varv upp.

Familjen Tranchell, i vilken H.J. Mattssons dotter gift in sig, hade sjöfartsintressen och de insåg att en pågående statlig utredning rörande ”tillsyn af segelleden mellan Venern och hafvet samt om sättet för hamnanläggning i Göteborg” skulle innebära uppmuddring av Norra Älvstranden och därmed förbättra möjligheterna för en varvsrörelse. Rättsliga strider utbröt, där ägarna till de torrlagda vassarna krävde skadestånd. Inte förrän den 4 juni 1858 föll slutlig dom i målet. 1850 började Tranchell anlägga ett varv för att bygga järnfartyg på platsen.

På den första stapelbädden byggdes det första fartyget briggen Aurora som sjösattes 1848. År 1852 byggdes anläggningen ut med en mekanisk verkstad för ångfartyg, samt även en kostsam slip för sjösättning och upphalning av fartyg. Den traditionella kölhalningen som tillämpades för segelfartyg var direkt olämplig för ångbåtar. Tranchell beslöt att den första järnångaren – med namnet Gustaf II Adolf – skulle byggas. Kölen kunde sträckas vid årsskiftet 1852 och sjösättningen ägde rum den 13 december 1854. Ett separat bolag hade bildats för fartyget, med både svenska och tyska intressenter. Första provturen skedde den 18 april 1855. Fartyget var den största ångaren som byggts och ansågs vara den elegantaste.

Muddringsarbeten och den storslagna slipen hade lett till en ekonomisk kris och Mattsson och Tranchell fann det nödvändigt att 1853 bilda ett aktiebolag, Lindholmens Varvs- och Fabriksaktiebolag. Motala Verkstad övertog en fjärdedel av aktierna. Aktiekapitalet i Lindholmens Varvs- och Fabriks AB sattes till 200 000 kronor, varav Mattson & Braune och Th. W. Tranchell tog tre fjärdedelar. Motala Verkstads chef O. E. Carlsund hade nära förbindelser med Tranchell.

1858 övertog AB Motala Verkstad samtliga aktier i Lindholmen Varvs och Fabriks AB.

T.W. Tranchell var också kommunalpolitiker.