Johan von Blanc

Endast för medlemmar

Advertisements

Israel Ekman

Israel Nilsson Ekman (1696-1770) föddes i Ljungby sn, Kalmar län som son till Nils Johansson Ekman. Gift 1743 i Göteborg med änkan Catharina Häger (1710-1774), i hennes 2:a äktenskap (tidigare med Johan Svedmark, justitieborgmästare i Göteborg), dotter till rådmannen i Göteborg Olof Häger och Läs hela inlägget Israel Ekman

Johan Rundsten

Johan Rundsten föddes år 1709 i Göteborg. Var gift tre gånger, först med Ingeborg Andersson (-1743), dotter till skeppstimmermannen Anders Svensson och Maria Olofsdotter. Andra äktenskapet var med Margareta Wising (-1750) som tidigare varit gift med källarmästare Johan Smedberg och tredje Läs hela inlägget Johan Rundsten

Conradi och Koschell

Del 34 av 36 i serien Ostindiska kompaniet

Del 34 av 36 i serien Ostindiska kompanietSläkten Conradi är ursprungligen från Danzig men Daniel Conrad Conradi flyttade vid mitten av 1600-talet till Riga. Hans son Georg Johan Conradi flyttade senare till Stockholm där han var präst. Senare flyttade han Läs hela inlägget Conradi och Koschell

Jakob Lagercrantz

Jakob Lagercrantz, född den 4 september 1729 skrev 1758 en meritförteckning som han skickade till Kongl. Collegium. Meritförteckningen finns bevarad i Krigsarkivet: Förteckning på mina tjensteåhr och öfvriga giorda meriter till och med 1754 åhrs slut. ____________________ Åhr 1740 d. Läs hela inlägget Jakob Lagercrantz

Personer som tjänstgjorde i både danska och svenska kompaniet

Ett fåtal personer kom att tjänstgöra i både det Svenska Ostindiska Kompaniet och i danska Asiatisk Kompagni. De få fall som existerar handlar om flamländare som också hade arbetat för Oostendekompaniet. Endast en var skotte eller britt, George Elphinston (1721-77). Hans bakgrund Läs hela inlägget Personer som tjänstgjorde i både danska och svenska kompaniet

Stockholm

Ostindiefarare byggd på Clasons varv i Stockholm. På 260 läster med 28 kanoner och 120 personers besättning. 1:a resan, 6:e expeditionen, till Kanton, dec 1737 – 13/7 1739 Kapten: Didrik Henrik Taube Superkargörer: Colin Campbell, Gustaf Ross, H. Turloen. 2:a resan, 8:e expeditionen, till Kanton, 5/4 1740 – 18/10 1742 Kaptener: Läs hela inlägget Stockholm

Äldre är mer intresserade av historia

Åldersmässigt så är 28% av läsarna på denna sajt över 65 år gamla, 19% mellan 55 och 64 år, 16% 45-54 år, lika stor andel är mellan 35 och 44 år och 15% är 25-34 år. Sajten domineras av äldre läsare vilket Läs hela inlägget Äldre är mer intresserade av historia

Johan Peter Molin

Johan Peter Molin, född 17 mars 1814 i Göteborg, död 27 juli 1873 i Stockholm, var en svensk skulptör. Han var gift med Emma Amalia Erhardina Broberg (1831-1922) och de hade sonen Carl Hjalmar Valentin Molin. Johan Peter Molins far var bagaren Anders Läs hela inlägget Johan Peter Molin

Svenska Amerika Linjen

Del 4 av 25 i serien Rederier

Del 4 av 25 i serien RederierPassagerartrafiken Trafiken startades 1915 under rederinamnet Rederi AB Sverige-Nordamerika, i dagligt tal blev namnet Svenska Amerika Linjen, SAL. Detta namn blev småningom också det officiella. Passagerartrafiken från Sverige till Nordamerika, innebar tidigare transport till Läs hela inlägget Svenska Amerika Linjen