Johan von Blanc

Johan Michael von Blanc föddes som Jean Michel Le Blanc 1738 i Frankrike och 21 januari 1796 i Karlskrona var teaterledare, krögare och akrobat. Uppträdde som konstmakare i Göteborg 1776; meddirektör för Gemenasiska sällskapet i S:t Petersburg 1778, i Stockholm och svenska landsorten … Läs mer

Israel Ekman

Israel Nilsson Ekman (1696-1770) föddes i Ljungby sn, Kalmar län som son till Nils Johansson Ekman. Gift 1743 i Göteborg med änkan Catharina Häger (1710-1774), i hennes 2:a äktenskap (tidigare med Johan Svedmark, justitieborgmästare i Göteborg), dotter till rådmannen i Göteborg Olof … Läs mer

Johan Rundsten

Johan Rundsten föddes år 1709 i Göteborg. Var gift tre gånger, först med Ingeborg Andersson (-1743), dotter till skeppstimmermannen Anders Svensson och Maria Olofsdotter. Andra äktenskapet var med Margareta Wising (-1750) som tidigare varit gift med källarmästare Johan Smedberg och tredje … Läs mer

Conradi och Koschell

Släkten Conradi är ursprungligen från Danzig men Daniel Conrad Conradi flyttade vid mitten av 1600-talet till Riga. Hans son Georg Johan Conradi flyttade senare till Stockholm där han var präst. Senare flyttade han till Köpenhamn och till Slesvig år 1728. Han var gift med Maria Eleonora … Läs mer

Jakob Lagercrantz

Jakob Lagercrantz, född den 4 september 1729 skrev 1758 en meritförteckning som han skickade till Kongl. Collegium. Meritförteckningen finns bevarad i Krigsarkivet: Förteckning på mina tjensteåhr och öfvriga giorda meriter till och med 1754 åhrs slut. ____________________ Åhr 1740 … Läs mer