Lindholmen

Del 21 av 23 i serien Kåkstäder

Del 21 av 23 i serien KåkstäderI norra delen av Lindholmen på mark som tillhörde de två bönder som vid mitten av 1800-talet övertog större delen av den mark som tillhört Lindholmens säteri uppläts mark till arbetare på Lindholmens varv Fortsätt läsa Lindholmen

Advertisements

En guide till Göteborgs stadsdelar – Sannegården och Eriksberg

Sannegården var en gård som låg väster om Lindholmen ungefär där Sannegårdshamnens bassäng idag tar slut. Gården är känd sen 1300-talet och har omväxlande varit kronogård, frälsegård och skattegård. Från 1734 var gården säte för biskopen av Göteborg och från 1834 Fortsätt läsa En guide till Göteborgs stadsdelar – Sannegården och Eriksberg

En guide till Göteborgs stadsdelar – Lundbyvass och Lindholmen

Från början var huvuddelen av detta område inget annat vassar och vatten tillhörande gårdar i Lundby socken. Lundby socken som sådan har existerat sen medeltiden och har bestått av två delar, en östlig innefattande det vi idag ser som Lundby Fortsätt läsa En guide till Göteborgs stadsdelar – Lundbyvass och Lindholmen