Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Caroline Wijk

Stiftelsen Olof och Caroline Wijks Fond

Caroline Wijk f. Dickson, som avled 1918, förordnade genom testamente att beloppet 1 700 000 kronor, vid hennes död, skulle tillfalla Göteborgs stad och utgöra en under stadens förvaltning stående fond, benämnd Olof och Caroline Wijks fond. Donationsmedlen skulle delas upp i två huvudfonder på respektive 1 000 000 och 700 000 kronor.

Fonden skulle av stadsfullmäktige användas till förmån för Göteborgs samhälle till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål.

Den 11 juni 1925 beslöt stadsfullmäktige, att första utdelningen ur fonden skulle tilldelas en särskild stiftelse, benämnd Olof och Caroline Wijks stiftelse, med ändamål att ”anskaffa och upplåta sunda och goda bostäder åt skötsamma mindre bemedlade familjer mot ett hyresbelopp, som med hänsyn till förhållandena i skilda fall kan sättas lägre än på bostadsmarknaden gällande hyror.”

Förvaltare av Stiftelsen Olof och Caroline Wijks Fond är Göteborg stad. År 2014 var stiftelsens tillgångar 76,0 miljoner SEK. Även styrelsen utses av Göteborgs stad.

Advertisements

Stiftelsen Caroline Wijks donation

Stiftelse som grundades genom en donation av Caroline Wijk (född Dickson).

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag åt barnfamiljer som har en handikappad familjemedlem och som av det skälet behöver någon form av stöd eller avlastning.

2014 var stiftelsens tillgångar 6,8 miljoner SEK. Förvaltare är Göteborgs stad.

Olof och Caroline Wijks stiftelse

Caroline Wijk f. Dickson, som avled 1918, förordnade genom testamente att beloppet 1 700 000 kronor, vid hennes död, skulle tillfalla Göteborgs stad och utgöra en under stadens förvaltning stående fond, benämnd Olof och Caroline Wijks fond. Donationsmedlen skulle delas upp i två huvudfonder på respektive 1 000 000 och 700 000 kronor.

Fonden skulle av stadsfullmäktige användas till förmån för Göteborgs samhälle till allmännnyttiga, kulturella eller välgörande ändamål.

Den 11 juni 1925 beslöt stadsfullmäktige, att första utdelningen ur fonden skulle tilldelas en särskild stiftelse, benämnd Olof och Caroline Wijks stiftelse, med ändamål att ”anskaffa och upplåta sunda och goda bostäder åt skötsamma mindre bemedlade familjer mot ett hyresbelopp, som med hänsyn till förhållandena i skilda fall kan sättas lägre än på bostadsmarknaden gällande hyror.”

I reglementet står det att företräde till förhyrande av lägenheter i stiftelsens byggnader tillkommer sådana personer som av vissa orsaker, såsom sjukdom, lyte och dylikt har svårighet att på vanligt sätt tillfredsställande tillgodose sitt bostadsbehov.

Olof och Caroline Wijks stiftelse äger 104 bostäder i Göteborg, 79 handikappanpassade radhus i Frölunda, 20 radhus i Billdal och fem bostadsrätter i Olivedal (Nordenskiöldsgatan). 2005 kritiserades stiftelsen för sina stadgevidriga principer när det gäller uthyrningar:

Linda Magnusson bodde med sin handikappade pappa i Frölunda, och längtade alltid efter att få lekkamrater i området. Förr var det nästan bara funktionshindrade äldre som flyttade in. Men på senare år har det varit till synes friska i 60-årsåldern.

– Lägenheterna är gjorda för handikappade, men det är inte vad stiftelsen vill ha längre. När min pappa tvingades flytta gick lägenheten till ett par som nyligen sålt sin villa i Askim, de var varken handikappade eller fattiga. Stiftelsen gillar inte elrullstolar som sätter spår i linoleummattan och kör in i dörrkarmarna, säger Linda.

Den lokala hyresgästföreningen har ingen insyn i fördelningen av bostäder. Ordföranden Thomas Lindahl är själv rörelsehindrad, men önskar ett mer integrerat boende.

– Visst är det svårt att få tag i handikappanpassade bostäder. Men om det bara blir folk med rörelsehinder som bor här så skulle det likna en institution. Tyvärr är det ingen som frågar oss till råds, men jag skulle önska fler barnfamiljer. De flesta som flyttar in är nyblivna pensionärer, säger Lindahl.

För ett år sedan skrev länsstyrelsen till stiftelsens styrelse och undrade varför anpassade lägenheter hyrs ut till icke handikappade personer. Ordföranden Christer Westberg svarade att målet är att få en fördelning med 50 procent handikappade och 50 procent icke handikappade.

Länsjurist Thomas Ericson påpekade då att styrelsen inte har rätt att sätta upp egna mål för uthyrningen.

Stiftelsen förvaltas av Riksbyggen men styrelsen utses av Göteborgs stad. Tillgångarna var 16,8 miljoner SEK 2014.

Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem

Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem grundades genom en donation av Caroline Wjik år 1916.  Stiftelsen har till ändamål att bereda sjuksköterskor i Göteborg ett gott hem där de under sin ansträngande och slitande yrkesutövning kan komma i åtnjutande av väl behövlig lugn och trevnad.

Av styrelsens ledamöter väljs en av styrelsen för Göteborgs läkarförening, en av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet och en av styrelsen för Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland samt de två återstående ledamöterna av de sålunda utsedda tre ledamöterna i styrelsen.

Sjuksköterskehemmet på Vasa Kyrkogatan

Sjuksköterskehemmet på Vasa Kyrkogata

Redan 1915 ordnade Caroline Wijk med arrende av den centralt belägna tomten på Vasa Kyrkogata nr 5. Arkitekten Ernst Thorulf fick uppdraget att göra ritningar åt Anna Lönnerblad – Sophiasyster och föreståndarinna för sjuksköterskebyrån. 1919 stod huset klart för inflyttning.

1919 fastställdes ett reglemente för Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem och det utsågs även en styrelse som skulle vårda och underhålla fastigheten, anställa föreståndarinna och fastställa instruktioner för henne. Styrelsen skulle också förvalta den fond som avsatts till fastighetens underhåll som vid tillfället var 100.000 kronor.

2014 var stiftelsens totala tillgångar 19 miljoner kronor.

Alströmers och Wijks

Endast för medlemmar

Lazarus om Olof Wijk

Del 11 av 22 i serien Lazarus: Svenska miljonärer 5-8
Endast för medlemmar