Konserthuset vid Götaplatsen

Den 11 maj 1916 donerade Caroline Wijk donerat 700 000 kronor till ett nytt konserthus i Göteborg som var tänkt att ersätta det gamla konserthuset på Heden. Donationen gjordes till minne av hennes son Olof Olofson Wijk som gick bort Fortsätt läsa Konserthuset vid Götaplatsen

Advertisements

Stiftelsen Olof och Caroline Wijks Fond

Caroline Wijk f. Dickson, som avled 1918, förordnade genom testamente att beloppet 1 700 000 kronor, vid hennes död, skulle tillfalla Göteborgs stad och utgöra en under stadens förvaltning stående fond, benämnd Olof och Caroline Wijks fond. Donationsmedlen skulle delas Fortsätt läsa Stiftelsen Olof och Caroline Wijks Fond

Stiftelsen Caroline Wijks donation

Stiftelse som grundades genom en donation av Caroline Wijk (född Dickson). Stiftelsens ändamål är att ge bidrag åt barnfamiljer som har en handikappad familjemedlem och som av det skälet behöver någon form av stöd eller avlastning. 2014 var stiftelsens tillgångar 6,8 Fortsätt läsa Stiftelsen Caroline Wijks donation

Olof och Caroline Wijks stiftelse

Caroline Wijk f. Dickson, som avled 1918, förordnade genom testamente att beloppet 1 700 000 kronor, vid hennes död, skulle tillfalla Göteborgs stad och utgöra en under stadens förvaltning stående fond, benämnd Olof och Caroline Wijks fond. Donationsmedlen skulle delas Fortsätt läsa Olof och Caroline Wijks stiftelse

Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem

Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem grundades genom en donation av Caroline Wjik år 1916.  Stiftelsen har till ändamål att bereda sjuksköterskor i Göteborg ett gott hem där de under sin ansträngande och slitande yrkesutövning kan komma i åtnjutande av väl behövlig Fortsätt läsa Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem