Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Damm

Kvarteret Härbärget

På 1600- och 1700-talet bildade kvarteren Arkaden (Östra Hamngatan-Södra Hamngatan-Fredsgatan-Drottninggatan) och Härbärget (Fredsgatan-Södra Hamngatan-Östra Larmgatan-Drottninggatan) ett enda långt kvarter. Efter branden 1792 anlades Fredsgatan och det nybildade kvarteret bebyggdes med stenhus i två till tre våningar.

Hela den östra delen av kvarteret, tomterna 3-7 och 133-134 upptogs av Bloms Hotell / Grand Hotel Haglund mellan 1808 och 1972. Grand Hotel Haglund omfattade även tomterna 126-127. Därefter har det varit en ny fastighet som till en början hette Citypassagen men idag inte har nåt särskilt namn.

Kvarteret omfattar även nuvarande Brunnsparken och Palace-byggnaden.

Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807

Rote 4, tomt 125,
Rote 4, tomt 126, Röhl, Utfall, Barthengren, Segerlind, Sandahl, Haglund
Rote 4, tomt 127, Haglund
Rote 4, tomt 128, Lundborg, Oterdahl, Benecke, Hertz, Delmonte
Rote 4, tomt 129, Lake, Friberg, Linde,
Rote 4, tomt 130, Lind,
Rote 4, tomt 131,
Rote 4, tomt 132,
Rote 4, tomt 133, Wessberg, Blom
Rote 4, tomt 134, Blom
Rote 4, tomt 135, Norman
Rote 5, tomt 1, Carlberg, von Jacobson,  Jacobsonska sockerbruket, Fürstenberg, Palace Hotell
Rote 5, tomt 2, Järnvågen, Damm, Tham, von Jacobson, Eckerman, Santesson
Rote 5, tomt 3, Limmerhult, Patkul, Wohlfahrt, Damm, Blom, Grand Hotel Haglund
Rote 5, tomt 4, Rasch (Rask), Rising, Lüdert (Lüder), Hoppe, Norman, Sahlgren & Söner
Rote 5, tomt 5, Lüdert (Lüder), Feigel, Almroth, Santesson, Gjers, Segerlind, Kullberg, Dymling, Emanuel Magnus & Co, Magnus, Eckhart
Rote 5, tomt 6, Håkansson (Lenberg), Dittmer, Dijkman, Flobäck, Willerding, Gjers, Eckhart, von Holten, Berg, L. Fürstenberg & Co
Rote 5, tomt 7, Berling, Brinck, Flodin, Björck, Lindström
Rote 5, tomt 8, Weissman, Braun-Johan, Macklier, Utfall, Barthengren, von Matern, Lindström, von Holten, Wewetzer, Indebetou, Lichtenberg, Södra Hamngatan 47
Rote 5, tomt 9, Mörck, Sjöberg, Boethius
Rote 5, tomt 10,
Rote 5, tomt 11, Baltzer,  Bromelius, Häger, af Sandeberg, Neuman

Härbärget

Advertisements

Hästekvarnen vid Ekelundsgatan

År 1691 anlade rådman Håkan Ekman en hästkvarn vid Ekelundsgatans sydöstra slut intill stadsvallen. Hans kompanjoner var handelsmannen Sven Pihl stadsbyggmästare Jacob Feigel. Snart blev emellertid amiralitetsbyggmästare Nicolaus Möller ägare. Först sålde Håkan Ekman sin del till Jacob Feigel, sedan köpte Möller såväl Sven Pihls som Jacob Feigels delar år 1713. Efter Möller var Esbjörn Esbjörnsson och Erik Larsson. De omnämns som ägare 1740.

1742 köpte Johan Samuel Rancke hästkvarnen av Esbjörnsson och Larsson. Han var fortfarande ägare år 1760. År 1765 var hästkvarnen i handelsmannen Schutz ägo liksom 1770. Han anlade sannolikt också en segelduksfabrik på platsen med handelsmannen Lars Kåhre, segelmakarna Christian Beckman och Joh. Christ. Wulf samt ekipagemästaren vid Ostindiska Kompaniet Christ. Schale som delintressenter.

Något år efter 1780 övertogs fastigheten av handelsmannen Lars Kåhre, som hade sitt hus och sin segelduksfabrik där. År 1791 lades fabriken ned, verktyg och inventarier såldes till det Dammska väveriet. Även fastigheten såldes till Fredrik Damm. Åren 1800-07 stod ”handelsmannen Fr. Damms.arvingar” som innehavare.

Damm – tobaksfabrikörer

Andreas Damm (1704-64) anhöll 1730 om tillstånd att få inrätta tobaksspinneri i Göteborg. Såväl magistraten som borgerskapet protesterade mot detta. Kommerskollegium tog en annan ställning, ”att ingen må betagas att inrätta allehanda för riket nyttiga manufakturer” och gav därför Andreas Damm, att sedan han erhållit burskap i staden, även skulle erhålla privilegium. Privilegiet beviljades den 22 februari 1731. Den 11 maj utfärdades burskapet. I sitt första äktenskap var Andreas Damm gift med Sofia Wohlfahrt (1712-36)

Under det första arbetsåret, 1731-1732 redovisades en produktion på 30 000 skålpund spunnen tobak. 1739 hade Damms tobaksfabrik blivit den näst största i Göteborg och den positionen kom fabriken att behålla länge. År 1757 bestod manufakturen av tre spinnbord, en karvstol och fem pressar. Därmed var den Göteborgs näst största tobaksindustri vid den tiden.

Andreas Damm avled i febersjukdom år 1764. Privilegiet för en tobaksfabrik övertogs då av hans änka, Victoria Maria Kaldiner (1701-1769). Hon drev företaget vidare tillsammans med deras son Johan Hinrich Damm.

År 1746 insände tobaksfabrikör Andreas Damm en begäran om upplåtelse av mark utanför Kungsporten, han ville ha 100 famnar längs landsvägen för tobaksodling. Området var 6 1/2 tunnland o han fick också utrymme för torkhus o vaktstuga. Tio år senare skaffade ha sig ytterligare sju tunnland. Men efter ett svårt missväxtår 1783 upphörde den svenska tobaksodlingen och man övergick återigen till importerad tobak.

Mellan 1760 och 1764 var Andreas Damm rådman i Göteborg. Hans son i andra äktenskapet Fredrik Damm (1742-96) var handlande och riksdagsman för Göteborg under någon riksdag.  Fredrik Damm var gift med Lisette Lund (1759-1815) vars ena syster, Christiania Lund (1761-1823) var gift med Jacob Maule (1743-1805). Den andra systern, Johanna Fredrika Lund (1766-1813) var gift med Jacob Sahlgren (1753-1814). Johanna Sofia Damm (1746-1826), dotter till Andreas Damm, var gift med Lorentz Petersen (1729-1800). Fredrik Damm drev tillsammans med sin bror Johan Henrik Damm ett linné- och buldanväveri vid Vall- och Ekelundsgatorna. Förutom detta så ägde Fredrik Damm också del i två större trankokerier, Skäret (eller Siriskäret) i Långelanda socken  på Orust och halva Lilla Ängön norr om Orust.

Johan Henrik Damm (1740-98), även han son till Andreas Damm, drev åren 1757-67 en egen tobaksfabrik som han övertagit från Olof Holmgren. 1767 sammanslogs de båda fabrikerna med Johan Henrik Damm och hans bror Fredrik Damm som troliga ägare och de stod då tillsammans för 40% av Göteborgs tobaksproduktion. 1780 sålde familjen Damm fabriken till Magnus Burman. Johan Henrik Damm var gift med Anna Dorotea von Schoting (1757-1802), vars mor var Gertrud Tham (1727-61) och far var Paul Roland von Schoting (1722-60). Den sistnämnde var kapten i Ostindiska kompaniet.

Johan Henrik Damm d.y. (1786-1835), son till Johan Henrik Damm d.ä. var gift med Karin Hall (1797-1881), kusinbarn till den kände John Hall d.ä. Hennes syster  Anna Margareta Hall (1792-1828) var gift med Christian Fredrik Damm (1788-1847), bror till Johan Henrik Damm d.y. och son till Johan Herik Damm d.ä.

Christian Wilhelm Damm (1782-1848), kusin till Johan Henrik Damm d.y. och som till Fredrik Damm var gift medChristina Eleonora Beckman (1797-1849). Christian Wilhelm Damms syster Maria Cornelia Damm (1779-1816) var gift med grosshandlaren Niclas Malm (1775-1829).

En dotter till Christian Wilhelm Damm, Harriet Johanna Damm (1820-92) var gift med Victor von Gegerfelt (1817-1915), stadsarkitekt i Göteborg (1872-1896) och lärare i byggnadskonst under 1860- och början av 1870-talen vid Chalmerska slöjdskolan och Slöjdföreningens skola i Göteborg. Som stadsarkitekt i Göteborg ritade han en lång rad känd göteborgsbyggnader som gamla Sahlgrenska, känt i min generation som Sociala huset och numera en del av lärarhögskolan (Pedagogen), Feskekörka, Wilhelmsberg och Gegerfeltska villan för att nämna några.