Kvarteret Vessingen

Kvarter vid Barlastplatsen som omfattar en byggnad, pumphuset eller pumpstationen. Det är en idag fortfarande använd avloppspumpstation och alltså ingen före detta pumpstation som det oftast påstås. Pumpstationsbyggnaden  ritades av Hans Hedlund och Björner Hedlund i nationalromantisk stil. Den uppfördes 1911 med fasader av rödbrunt handslaget tegel och smårutsindelade fönster. En mindre tillbyggnad gjordes 1938 och 1980 genomfördes en inre ombyggnad. Byggdes åter om invändigt år 2014.

Masthuggskajen cirka 1910

Masthuggskajen cirka 1910. Pumpstationen till vänster och Wettergrens till höger.

Pumpstationen 2014

Pumpstationen 2014. Bild: Mattias Blomgren. Licens: CC BY-SA 3.0

Norra Masthugget 1921

Norra Masthugget 1921

Advertisements

Kommentera