Epidemisjukdomar i Göteborg

Del 1 av 10 i serien Epidemisjukdomar i Göteborg

Den mesta kända epidemisjukdomen i Göteborgs historia torde vara kolera och då speciellt Sveriges första epidemi som startade 1834 i Göteborg. Men sett över tid har andra sjukdomar varit vanligare och sammanlagt orsakat fler dödsfall, exempelvis smittkoppor, malaria, difteri, fläckfeber (fläcktyfus) och nervfeber (tyfoidfeber, salmonella). Det som kanske förvånar mest är att malaria varit en vanligt förekommande sjukdom i Göteborg. Dysenteri eller rödsot som sjukdomen kallades förr var en vanlig sjukdom med mängder av dödsfall i Sverige, framförallt på landsbygden. Däremot tycks det inte ha varit en vanlig sjukdom i Göteborg.

I serien av böcker som gavs ut 1923 i samband med Göteborgs 300-årsjubileum fanns en bok, Göteborg. En översikt vid trehundraårsjubileet 1923 över stadens kommunala, kulturella och sociala förhållanden samt viktigaste näringsgrenar i vilken epidemisjukdomarna och sjukvården berördes. Avsnittet om sjukvården och sjukdomar skrevs av Karl Joh. Gezelius. Redaktör för hela boken var Nils Wimarson. Karl Johan Gezelius (1866-1947) var förste stadsläkare i Göteborg och Nils Wimarson (172-1944) en svensk historiker som var verksam som lärare i Göteborg.

De epidemiska sjukdomar som behandlas är kolera, smittkoppor, difteri, malaria, fläckfeber, nervfeber, tuberkulos, influensa och scharlakansfeber. I statistiken sammanfördes mässlingen med smittkoppor fram till 1774 och även därefter fanns problem med sammanblandning. Inga kapitel finns om mässlingen, påssjuka, röda hund och vattenkoppor, men jag har däremot skrivit lite om mässlingen.

De dödligaste av de nämnda sjukdomarna var på 1800-talet tuberkulos, kolera (de år som epidemier slog till), smittkoppor, malaria, difteri, fläckfeber och mässlingen.

Idag är infektionsjukdomar inte längre ett stort problem i Göteborg. Malaria försvann under slutet av1800-talet på grund av utdikningar av vassområden och bättre bostäder, smittkoppor blev mindre dödligt med  näringsförhållanden och bättre bostäder vilket också gäller fläckfeber (fläcktyfus), nervfeber (tyfoidfeber, salmonella), difteri, tuberkulos, mässling och influensa. Smittkoppor, difteri, tuberkulos och mässling har i praktiken utrotats med vaccinationer. Koleran besegrades genom rent dricksvatten och avloppssystem.

SerienavigationKoleraepidemierna i Göteborg >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.