Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Leontinedal

Del 33 av 33 i serien Landerier

Leontinedal var ett landeri som låg strax sydväst om där Vasakyrkan ligger idag. Vid mitten av 1800-talet hade det samma ägare som landeriet Götaberg alldeles bredvid, nämligen slaktaren Johannes Carlsson. Mangårdsbyggnaden vette ut mot det som sen blev Vasa Kyrkogata.

Leontinedal 1910

Leontinedal 1910. Teckning: Anders Hedenberg

1898 tog Johan A Holmdahl över fastigheten och tillhörande åkeriverksamhet från tidigare åkeriägaren Janne Jonson.

Holmdahl byggde snabbt ut åkeriverksamheten. Intill Molinsgatan, inte långt från den plats där Vasakyrkan nu ligger, lät han resa flera röda stallar och vagnbodar. Företaget fick namnet “Joh A Holmdahls hyrverksinrättning”.

1901 satte en pyroman sätter eld på fastigheterna. Landeribyggnaderna klarade sig, men hela hyrverksinrättningen med vagnbodar och stallar fattade eld och samtliga hästar brann inne. Branden väckte stor uppmärksamhet och pyromanen dömdes till utvisning till Amerika.

Trots branden lyckades Holmdahl återställa verksamheten. 1904 började företaget även med bilar som ett komplement till hästdroskor. 1907 såldes företaget vidare till grosshandlaren Anders Skog och ingenjören Siewens. Företaget ombildades då till Sleipners Hyrverk AB.

Serienavigation<< Waterloo
Advertisements

2 Responses to Leontinedal

  1. […] verksamhet var från början enbart baserad på landeriet Leontinedal på Hagaheden (nuvarande Vasastaden) men efterhand som företaget växte fick de stall och […]

  2. […] tog Holmdahl över landeriet Leontinedal (inte en herrgård vilket påstås på Hotel Royals hemsida*) med tillhörande åkeri på Hagaheden […]

Kommentera