Sleipners Hyrverk

Sleipners Hyrverks AB grundades 1907 av grosshandlaren Anders Skog och ingenjören Siewens när de köpte hyrverksverksamheten som tidigare bedrivits av Johan A. Holmdahl.

Holmdahl köpte verksamheten 1898 och var alltså inte grundare vilket påstås på hemsidan för Sleipners Hyrverk. Grundare var sannolikt den tidigare ägaren Janne Jonson om företaget grundades så tidigt som 1880 vilket hävdas på hemsidan för dagens Sleipners Hyrverk.

Företagets verksamhet var från början enbart baserad på landeriet Leontinedal på Hagaheden (nuvarande Vasastaden) men efterhand som företaget växte fick de stall och bilcentraler även på andra håll. Hyrkuskverksamhet med bilar startade företaget med under Holmdahls tid, år 1904.

Leontinedal med Sleipners Hyrverk
Leontinedal med Sleipners Hyrverk

I mars 1922 bildades Göteborgs Droskägareförening u.p.a. av Sleipners Hyrverk AB ihop med ett antal enmansföretag. Denna förening blev senare Taxi Göteborg.

1927 delades verksamheterna började konkurrera ut hästen. Nya Bil AB Sleipner bildades för bilverksamheten. 1936 sålde företaget alla sina bilar till de enskilda förarna.

1963 så kördes det sista uppdraget med hästdroska i företaget Sleipners Hyrverk AB.

I slutet av 1970-talet återupptogs höstdroskverksamhet av ett företag som använde samma namn som det gamla företaget Till en början
enbart vid bröllopskörningar men sedan 1993 körs också begravningar, med vagnar som tillhört gamla Sleipner och taxikörningar. Företaget har inget med det gamla Sleipner att göra utan är en sidofirma till Ale Affärsbyrå KB som ägs av Jan Pressfeldt i Skepplanda. Det är detta företag som har hemsidan med den inte helt korrekta historien.

Advertisements

Kommentera