En guide till Göteborgs stadsdelar – Utby och Fjällbo

Utby församling var en gammal församling till vilken Kvibergs by hörde. Kvibergs by var från medeltiden tillhörande Nya Lödöse och från 1624 en del av staden Göteborg. Ur Utby församling utbröts 17 augusti 1473 Götaholms församling (Nylöse). Församlingen uppgick 1571 i Partille församling. Utby var därefter en del av Partille socken och senare Partille landskommun.

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet växte en viss kåkbebyggelse upp utanför stadsgränsen i området Stora Björn som idag ligger i Bergsjön. Detta skedde på mark som inte ägdes av Göteborgs stad som 1895 köpt Lärjeholms herrgård med mark och underlydande gårdar.

1905 grundades AB Utbynäs Villastad på initiativ av direktör Anders Mattson tillsammans med bland andra hans brorson, arkitekten Arvid Bjerke (1880-1950). Mark inköptes och 1906 började villastaden bebyggas precis utanför gränsen till Göteborgs stad. Arvid Bjerke ritade flera av Utbynäs tidstypiska stora, nationalromantiska trävillor, Utbynässkolan och även Utby kyrka som stod färdig 1923. Många av husen byggdes för officerare på regementet i Kviberg, chefer på SKF och en del av Göteborgs patricierfamiljer. Arvid Bjerkes far August Mattson, bror till Anders Mattsson, grundade AB Hofås Villastad 1906.

Utby och Fjällbo
Utby, Fjällbo, delar av Kortedala och delar av Bergsjön 1920.

1928 överfördes området till Nylöse församling och inkorporerades med Göteborgs stad. Huvuddelen av marken ägdes då av Göteborgs stad sen 1895 då de köpt Lärjeholms herrgård med underlydande gårdar och mark. Det inkorporerade området Utby inkluderade då också delar av nuvarande Bergsjön. Efter inkorporeringen byggdes med start 1937 ett nytt bostadsområde öster om villastaden Utbynäs. Det var egnahemsbostäder av samma slag som också byggdes i Bräcke på Hisingen och i Fräntorp.

Den östra delen av Utby kallas för Fjällbo och området närmast Säveån i söder utnyttajs för industrisanläggningar Där byggde Statens Järnvägar en vagnverkstad och bangård med anknytning till bangården i Sävenäs. Vagnverkstaden var klar 1928-29.

1939 stod Fjällbohemmet klart i norra delen av Fjällbo. Det var ett fattighus som ersatte Gibraltar i Johanneberg som fattigvårdsinrättning. Gibraltar blev då istället en sjukvårdsinrättning för äldre. Fjällbohemmet omgavs av ett taggtrådsstaket som revs först 1989. På hemmet bodde framförallt människor som inte klarade sig själva på grund av psykiska handikapp av olika slag. De flesta av Göteborgs kända original såsom Kalle Glader, Fiolmannen, Evald Sjödahl med flera bodde där under perioder av sitt liv.

Fjällbohemmet har därefter stängts och istället har där byggts ett nytt bostadsområde under åren 2004-2005 som kallas Fjällbo park. Hemmets gamla byggnader har också de byggts om till hyresbostäder.

Utby och Fjällbo utgör idag primärområdet Utby (302) samt ingår i Nylöse församling. På primärområdeskartan nedan är Fjällbo områdena 02, 03 och 51.

 

Advertisements

2 Replies to “En guide till Göteborgs stadsdelar – Utby och Fjällbo”

  1. Pingback: En guide till Göteborgs stadsdelar - Kortedala | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: En guide till Göteborgs stadsdelar - Bergsjön | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.