Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Kvarteret Nye Port

Kvarteret Nye Port som idag kallas kvarteret Drottningtorget omfattar det område där den gamla delen av Göteborgs centralstation ligger samt området där Hotell Eggers ligger. Fram till 1810 var det befästningsanläggningar, närmare bestämt bastionen Johannes Rex, som låg på platsen. Det första som byggdes på platsen efter nedrivningen av befästningsverken var dock ett fängelse, Göteborgs Länshäkte. Häktet stod färdigt 1866 och revs 1855. 1858 var den nya järnvägstationen färdig.

På en av tomterna där Hotell Eggers ligger idag uppfördes år 1814 ett tvåvåningshus för handelsmannen Tobias Lundgren. 1859 byggdes ett järnvägshotell på en av tomterna, 1874 köpte hotellet tomten åt öster varefter husen byggdes ihop till ett enda. 1899 köptes också huset åt väster. Det senare huset revs 1994 för att lämna plats åt spårväg.

Göteborgs Centralstation
Hotell Eggers

Advertisements

4 Responses to Kvarteret Nye Port

  1. […] Eggers är ett hotell vid Drottningtorget 3 i kvarteret 9 Nye Port i stadsdelen Nordstaden i centrala Göteborg. Huset är uppfört på resterna av bastionen Johannes […]

  2. […] och ravelinen Prins Fredrik, utanverk till den tidigare stadsmuren. Det gamla kvartersnamnet var kvarteret 9 Nye Port, och det nuvarande är kvarteret Drottningtorget. Centralstationen hette ända in på 1900-talet […]

  3. […] Primus, NE-platsen Hövågen, NE-platsen Nye Port, Drottningtorget Kronobageriet Magasinet Packhuset Dirigenten […]

  4. […] 5. Tenngjutaren – 6. Nålmakaren – 7. Gästgivaren – 8. Köpmannen – 9. Nye Port (Drottningtorget) och […]

Kommentera