Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Hotel Eggers

Hotel Eggers är ett hotell vid Drottningtorget 3 i kvarteret 9 Nye Port i stadsdelen Nordstaden i centrala Göteborg. Huset är uppfört på resterna av bastionen Johannes Rex, som raserades kring 1810.

Fastigheten har tillkommit genom sammanslagning av två tomter (före detta kvarter Nye Port, 9:2 och 9:3), där den äldsta delen består av ett tvåvåningshus som uppfördes 1814 för handelsmannen Tobias Lundgren.

Verksamheten började 1859 som Göteborgs järnvägshotell då med traktörskan W. Schmidt som ägare. På 1870-talet ägdes huset av bokhandlare C.F. Arvidsson, som 1874 sålde till L.E. Lindblad. Denne köpte också samma år huset mot öster. 1877 flyttade han sin hotellverksamhet Hotel Christiania som legat vid Magasinsgatan till fastigheten vid järnvägsstationen. Lindblad innehade Christiania till 1883, då han efterträddes av sin svärson (måg) Emil Eggers.

Emil Eggers köpte in grannfastigheten Drottninggatan 3 – Köpmansgatan 35 och genomförde därefter en om- och påbyggnad av de två husen enligt Johan August Westerbergs ritningar, som blev klar 1894. Den storslagna invigningen skedde 5 november 1894. År 1899 köpte Emil Eggers fastigheten åt väster, Drottningtorget 2 – Köpmansgatan 33, vilken dock revs 1994 för att lämna plats åt spårvägen.

Hotel Eggers på 1890-talet.

Hotel Eggers i slutet av 1890-talet. Bild: Aron Jonason

År 1906 ombildades företaget till aktiebolag. Emil Eggers efterträddes 1910 av sin son Axel Eggers. År 1913 genomgick hotellet en grundlig renovering, varefter den kontinentala matsalen invigdes. Axel Eggers ledde företaget i 32 år, fram till sin död 1942. Därefter utsågs Axel Eggers änka Ebba Eggers till verkställande direktör, men hon omkom 1948 i en flygolycka.

Vid Ebba Eggers död övertogs hotellet av advokaten Hilding Brodén och senare av dennes son Hans Brodén. År 1944 köptes fastigheten av Göteborgs stad i syfte att snabbt kunna genomföra en större trafikomläggning i området. Efter det var fastigheten rivningshotad vilket ledde till att underhållet blev kraftigt eftersatt. År 1987 övertogs hotellverksamheten av familjen Ramén. Sen 2015 är Lars-Olof Oskarsson och Anna Riis ägare av hotellverksamheten.

Fastigheten ägs dock än idag av Göteborgs Stad genom det egna fastighetsbolaget Higab.

Hotel Eggers

Hotel Eggers

Texten delvis hämtad från Wikipedia.

Advertisements

Kommentera