Kvarteret Neptunus

Kvarteret Neptunus, Ekelundsgatan-Magasinsgatan-Drottninggatan, ligger mellan tre gator är ändå ett fyrkantigt kvarter då Ekelundsgatan svänger i nästan 90 grader. Kvarteret reserverades från början för statens (kronans) räkning. 1642 uppförde Kronan ett magasin i kvarteret och 1666 fick därför gatan på östra sidan av kvarteret namnet Magasinsgatan. Hela kvarteret har alltså utgjort en enda tomt. Kronomagasinet var en tegelbyggnad i två våningar med ett brant sadeltak. Förutom magasin inrymde den även landskansliet fram till 1739, då detta flyttade till ett eget nybyggt hus, Landsstatshuset, vid landshövdingeresidenset.

I slutet av 1700-talet hade kvarteret fått ungefär den form det har idag. Kronomagasinet låg kvar och utmed Ekelundsgatan hade en tomt avgränsats.
Kronomagasinet brandskadades 1804 och det är oklart hur tomten och byggnaden eller byggnadsresterna användes tiden fram till 1850 då kapten J T Berg blev ny ägare. På tomten fanns då en byggnad med ungefär samma storlek och läge som 1600-talsmagasinet och det troliga är att murarna från det gamla magasinet hade återanvänts.

Åren 1850-1851 genomfördes en om- och tillbyggnad efter ritningar av V. von Gegerfelt. Den innebar att det befintliga huset utökades något längs Magasinsgatan och att nya byggnader uppfördes mot norr och söder så att en sluten gård bildades. Efter ombyggnaden innehöll fastigheten magasin, ett tiotal bostäder och istället för den tidigare krogen en biljardlokal.

Omkring 1860 tog f.d. polisöverkonstapeln L. E. Lindblad över och öppnade ett värdshus. Han och hans hustru Nelly Kristina utvecklade sedan värdshuset till det välkända Hotel Christiania. Grosshandlare O. Magnus köpte fastigheten 1876. I samband med det flyttades Hotel Christiania till Drottningtorget (nuvarande Hotel Eggers).

I lokalerna vid Magasinsgatan öppnade Matilda Möller Hotel Neptun. Under hennes tid användes fortfarande större delen av de övre våningarna som magasin. I övriga utrymmen fanns hotellrum, restaurang och utskänkningslokal.

Vid sekelskiftet blev källarmästare J Andersson ägare. I hans regi byggdes hela huset om för hotell, restaurang och café. Exteriören förändrades genom att nya fönster togs upp i de tidigare magasinslokalerna och fasaden mot gatan moderniserades med ny putsdekor. Ritningarna för ombyggnaden utfördes av byggmästare F. O. Peterson.

Ytterligare några ändringar genomfördes omkring 1920. Då tillkom bl a hörnentrén med granitportalen och dekormålningen i matsalen.

År 1966 stängdes Hotel Neptun och inredningen såldes på auktion. Den nästan 150 år långa krogtraditionen bröts och i stället flyttade en bank och kontor in.

Sedan frågan om rivning eller bevarande diskuterats ett par år gjordes en omfattande ombyggnad och modernisering 1988-1989. Exteriörens utseende mot gatorna behölls men gårdsfasaderna ändrades, gården glasades över och den forna magasinsvinden inreddes till kontor. De första åren efter ombyggnaden fanns en banklokal i bottenvåningen.

Text i huvudsak från Riksantikvarieämbetet.

Advertisements

3 Replies to “Kvarteret Neptunus”

  1. Pingback: Hotel Christiania och Hotel Neptun | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Göteborgs tomtägare | Det gamla Göteborg

  3. Pingback: Göteborgs äldsta byggnader | Svensson

Kommentera