Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

En guide till Göteborgs stadsdelar – Kålltorp

Byn Kålltorp som bestod av två egendomar, Nedergården och Övergården men från mitten av 1700-talet var de två gårdarna i allmänhet förenade under samma ägare. 1904 inköpte Göteborg stad hela Kålltorps gård för att bygga Renströmska sanatoriet på de nordöstra delarna av dess mark. 1909 införlivades Kålltorp med Göteborg. 1913 öppnade sjukhuset som började byggas först 1908-09.

Mellan 1909 och 1922 tillhörde området den 19:e roten, men blev därefter en egne stadsdel med namnet Kålltorp.

Med start 1930-talet bebyggdes Kålltorps marker, dvs området från Kålltorps gård i öster till  med bostäder till Östra kyrkogården och branten mot Lunden i väster med Ribbingsgatan i norr och Welandergatan-Lövängsgatan i söder. Huvudsakligen är området bebyggt med villor och radhus men i sydost ligger Apslättens solgårdshus (lamellhus). Apslätten är dock egentligen ett gräsområde och en fotbollsplan i skogen söder om Kålltorps gård (idag fritidsgård) och öster om solgårdarna. De västra delarna, väster om Kyrkåsgatan och Delsjövägen, av detta område betraktas nog idag som delar av Kärralund medan de östliga delarna (inklusive Apslätten) ihop med delar av Härlandas tidigare område norrut mot Torpagatan-Härlandavägen-Härlanda fängelse av de flesta betraktas som Kålltorp.

Primärområdet Kålltorp omfattar idag Kålltorp från Welandergatan i söder till Härlanda tjärn och Renströmska sjukhusets område (men inte Studiegångens studentboende) till Torpagatan i norr med Munkebäcksgatan-Delsjövägen som gräns i väster. Dessutom omfattas hela ursprungliga Härlanda (Kaggeled) väster om Kaggeledsgatan till Härlandavägen-Lilla Munkebäcksgatan i våster och norrut till Motrvägen. Det senare norra området inkluderar områden som tidigare tillhörde Sävenäs och som kallas Munkebäck, en beteckning som för de flesta idag omfattar hela det område som tillhör Kålltorps primärområde norr om Torpagatan. Härlanda kyrka och Härlanda kyrkoruin ligger i Kålltorps primärområde.

Kyrkligt är Kålltorp tillhörande Härlanda församling som bildades 1951 som en utbrytning ur Nylöse och Örgryte församlingar. Från början tillhörde Kålltorp Örgryte församling.

Kålltorp

Kålltorps primärområde (210).

Advertisements

4 Responses to En guide till Göteborgs stadsdelar – Kålltorp

  1. […] om en linje från Ribbingsgatan till Intagsgatan som idag nog av de flesta uppfattas som delar av Kålltorp samt delar av det som oftast kallas Vidkärr (ungefär fram till Kaggeledsgatan i öster) men för […]

  2. […] Kålltorp. Härlanda kyrka och kyrkoruin ligger också i detta primärområde liksom det egentliga Kålltorp. De östra delarna av Vidkärr inklusive själva gården Vidkärr ingår i primärområde […]

  3. […] En guide till Göteborgs stadsdelar – Kålltorp […]

  4. […] i staden, 1871 Annedal, 1883 Landala och Gibraltar, 1904 västra delen av Änggården, 1909 Kålltorp, 1918-19 resten av Änggården och 1922 resten av Örgryte landskommun inklusive de tre […]

Kommentera